W ramach międzywydziałowego projektu pt. “Polskie Szkoły Sobotnie w kontekście pedagogiki miejsca”, zespół badawczy podjął inicjatywę przeprowadzenia badania pilotażowego. “Polish Saturday Schools in the context of the pedagogy of place”, a project team headed by Justyna Gorzkowicz, PhD has taken the initiative to conduct a pilot study. Its objective is to examine the ways in which Polish pupils and teachers engage in helping the victims of war in Ukraine.

Project Leader: dr Justyna Gorzkowicz (Instytut Kultury Europejskiej)

Project co-ordinators:

  • Agnieszka Gapińska (Zakład Nauczania Języka i Kultury Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych)
  • Katarzyna Karita (Zakład Psychologii Stosowanej, Wydział Nauk Społecznych)
  • Joanna Ogorzałek (Zakład Historii Emigracji, Wydział Nauk Humanistycznych)

We kindly invite the teaching staff of Polish Saturday schools in Great Britain to take part in a short survey:

Create your own user feedback survey