Kontakt

Adres

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie

POSK, 3rd Floor,
238-246 King Street
London W6 0RF,
Wielka Brytania

e-mail: info@puno.ac.uk

Organizacja

PUNO jest zarejestrowany w Wielkiej Brytanii, jako akademicka organizacja charytatywna

Numer rejestracyjny: 298510
Unia Europejska PIC: 949304275

 

Płatności

Barclays Bank Hammersmith Branch
75 King Street, London W6 9HY, United Kingdom

Płatności w Wielkiej Brytanii

Właściciel konta: Polish University Abroad
Numer konta: 60747025
Kod Sort: 20-35-90

Płatności międzynarodowe

IBAN: GB32BARC20359060747025
SWIFTBIC: BARCGB22