Zakład Historii Europejskiej

       Zakład Historii Europejskiej został utworzony w styczniu 2022 r. w ramach Instytutu Kultury Europejskiej w celu zapewnienia spójnej i trwałej struktury dla nauczania i badania historii w PUNO. Zakład jest ośrodkiem zajmującym się badaniem, nauczaniem i upowszechnianiem historii Europy, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej historii ziem polskich w XX wieku. Pracownicy Zakładu posiadają szczególną wiedzę na temat Holokaustu, historii Polski w XX wieku, w tym Rządu RP na uchodźstwie i Polskiego Państwa Podziemnego oraz nacjonalizmu i komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej.