Zakład Nauk o Zdrowiu

Zakład Historii Emigracji

Zakład Nauk o Zdrowiu działa w strukturach PUNO od 2016 roku. Formalnie stanowi jednostkę organizacyjną Wydziału Nauk Społecznych. W ofercie edukacyjnej Zakładu znajdują się studia podyplomowe:

  • Coaching Dietetyczny (160 godzin),
  • Logopedia (600 godzin),
  • Psychodietetyka (180 godzin),
  • Seksuologia Społeczna (350 godzin),
  • Zarządzanie Opieką nad Osobami Starszymi (180 godzin),
  • Zdrowie Publiczne (180 godzin).

W pracę naukowo-badawczą Zakładu zaangażowanych jest obecnie pięciu pracowników naukowych. W zakładzie prowadzone są badania naukowe w zakresie m.in.: edukacji seksualnej oraz postaw rodziców i nauczycieli wobec niej; zmian zachowań seksualnych Polaków w warunkach emigracji; stanu kondycji fizycznej dzieci polskich wychowywanych w Polsce i Wielkiej Brytanii, zdrowia psychicznego oraz zdrowia publicznego w kontekście epidemii Covid-19. Celem prowadzonych badań naukowych jest przede wszystkim profilaktyka i promocja zdrowych zachowań oraz strategie przywracanie zdrowia. Pracownicy Zakładu aktywnie uczestniczą w projektach naukowo-badawczych oraz międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych. Są autorami publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Zakład Nauk o Zdrowiu współpracuje z Polskimi Szkołami i Organizacjami Polonijnymi na terenie Wielkiej Brytanii oraz z Polskim Centrum Zdrowia Publicznego w Londynie.