„Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii” 

plakat sympozjum

Program sympozjum

Język sympozjum

Polski