O konferencji

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie im. I. J. Paderewskiego już po raz trzynasty organizuje największe polskie wydarzenie naukowe poza granicami Polski – „Konferencję Kwietniową”, upamiętniającą w tak wyjątkowy sposób tragicznie zmarłego przyjaciela PUNO – Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

W roku 2023 wpisujemy się w obchody „Roku Mikołaja Kopernika”, ogłoszonego przez Senat RP. Zapraszamy tym samym do uczestniczenia w projekcie uczczenia już 550 rocznicy urodzin wielkiego Polaka, który najważniejsze swoje dzieła stworzył na terenie dzisiejszej północno-wschodniej Polski.

Kopernik był wybitnym, wszechstronnie uzdolnionym przedstawicielem renesansu. Zajmował się nie tylko astronomią, ale również matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową i medycyną.

Zapraszamy badaczy z Polski, Wielkiej Brytanii, Europy i świata, związanych z historią, naukami społecznymi, socjologią, kulturoznawstwem, naukami o sztuce, filozofią, pedagogiką, psychologią, politologią, literaturoznawstwem oraz pozostałymi naukami humanistycznymi i społecznymi. Do udziału zachęcamy:

  • doktorantki i doktorantów
  • pracownice i pracowników naukowych
  • osoby z poza środowiska akademickiego

Międzynarodowa Konferencja Kwietniowa PUNO ma na celu zaprezentowanie wpływu tego uczonego na różne dziedziny nauki i życia, w ujęciu zarówno historycznym, jak i na czasy współczesne. Po zakończeniu projektu planujemy wydać monografię.

Terminarz

31 marca 2023termin przesłania wypełnionej karty zgłoszenia

5 kwietnia 2023 – informacja o akceptacji aplikacji

10 kwietnia 2023termin wniesienia opłaty wydawniczej

15 kwietnia 2023ogłoszenie programu Konferencji

29 kwietnia 2023 – Konferencja

Komitet naukowy

  • Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz – PUNO, przewodniczący Komitetu [UK]
  • Grażyna Czubińska – PUNO, wiceprzewodnicząca Komitetu [UK]
  • Arkadiusz Żukowski – UWM w Olsztynie [Polska]
  • Elżbieta Perzycka – Uniwersytet Szczeciński [Polska]
  • Mikołaj Kunicki – PUNO [UK]
  • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, PUNO [UK]

Komitet organizacyjny

  • Roman Mazur MBA – PUNO, Sekretarz [Polska]

Język konferencji

Polski/Angielski

Informacje organizacyjne

1) Abstrakty wraz z kartą rejestracyjną prosimy nadesłać do dnia 31 marca 2023 na adres: konferencja@puno.ac.uk, z dopiskiem „KOPERNIK”. UWAGA: ilość zgłoszeń ograniczona!

2) Koszt udziału wynosi:
– udział bezpłatny;

Czas i miejsce

Dostęp online: (link)

Sobota, 29 kwietnia 2023, 10:00 – 17:00 w Londynie

MIEJSCE: POSK