O konferencji

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie im. I. J. Paderewskiego już po raz dwunasty organizuje największe polskie wydarzenie naukowe poza granicami Polski – „Konferencję Kwietniową”, upamiętniającą w tak wyjątkowy sposób tragicznie zmarłego przyjaciela PUNO – Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

W roku 2023 wpisujemy się w obchody „Roku Mikołaja Kopernika”, ogłoszonego przez Senat RP. Zapraszamy tym samym do uczestniczenia w projekcie uczczenia już 550 rocznicy urodzin wielkiego Polaka, który najważniejsze swoje dzieła stworzył na terenie dzisiejszej północno-wschodniej Polski.

Kopernik był wybitnym, wszechstronnie uzdolnionym przedstawicielem renesansu. Zajmował się nie tylko astronomią, ale również matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową i medycyną.

Zapraszamy badaczy z Polski, Wielkiej Brytanii, Europy i świata, związanych z historią, naukami społecznymi, socjologią, kulturoznawstwem, naukami o sztuce, filozofią, pedagogiką, psychologią, politologią, literaturoznawstwem oraz pozostałymi naukami humanistycznymi i społecznymi. Do udziału zachęcamy:

 • doktorantki i doktorantów
 • pracownice i pracowników naukowych
 • osoby z poza środowiska akademickiego

Międzynarodowa Konferencja Kwietniowa PUNO ma na celu zaprezentowanie wpływu tego uczonego na różne dziedziny nauki i życia, w ujęciu zarówno historycznym, jak i na czasy współczesne. Po zakończeniu projektu planujemy wydać monografię.

Terminarz

31 marca 2023termin przesłania wypełnionej karty zgłoszenia

5 kwietnia 2023 – informacja o akceptacji aplikacji

10 kwietnia 2023termin wniesienia opłaty wydawniczej

15 kwietnia 2023ogłoszenie programu Konferencji

29 kwietnia 2023 – Konferencja

Komitet naukowy

 • Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz – PUNO, przewodniczący Komitetu [UK]
 • Grażyna Czubińska – PUNO, wiceprzewodnicząca Komitetu [UK]
 • Arkadiusz Żukowski – UWM w Olsztynie [Polska]
 • Elżbieta Perzycka – Uniwersytet Szczeciński [Polska]
 • Mikołaj Kunicki – PUNO [UK]
 • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, PUNO [UK]

Komitet organizacyjny

 • Halina Stochnioł MA – PUNO, Sekretarz [UK]
 • Roman Mazur MBA – PUNO, Promocja [Polska]

Język konferencji

Polski/Angielski

Informacje organizacyjne

1) Abstrakty wraz z kartą rejestracyjną prosimy nadesłać do dnia 31 marca 2023 na adres: konferencja@puno.ac.uk, z dopiskiem „KOPERNIK”. UWAGA: ilość zgłoszeń ograniczona!

2) Koszt udziału wynosi:
– udział bezpłatny;

– w wypadku publikacji artykułu w monografii w PUNO Press – punktowanym wydawnictwie międzynarodowym PUNO – opłata wydawnicza wynosi: 50 GBP

Wpłat należy dokonywać na konto:

Polish University Abroad

Account Number: 60747025, Sort Code: 20-35-90

Przelewy z poza UK:  

IBAN: GB32BARC20359060747025

SWIFTBIC: BARCGB22

Wpłaty można dokonywać dopiero po akceptacji zgłoszenia. W przypadku nieobecności uczestnika na konferencji, nieterminowego złożenia artykułu lub odrzucenia artykułu w procedurze recenzyjnej, opłata nie będzie zwracana.

Czas i miejsce

Dostęp online: (link)

Sobota, 29 kwietnia 2023, 10:00 – 17:00 w Londynie

MIEJSCE: POSK