Zakład Informatyki

Zakład Informatyki działa w strukturach PUNO od 2016 roku. Zakład realizuje zadania zarówno z obsługi informatycznej PUNO jak i prowadzi badania naukowe w ramach szeroko rozumianej informatyki i zarządzania.

Zakład Informatyki aktywnie wspiera środowisko uczelni w organizacji konferencji. Prowadzi również zajęcia dydaktyczne i projekty z zakresu informatyki.