Wydawnictwo – PUNO Press

 

Wydawnictwo akademickie PUNO PRESS powstało w roku 2016, a jego głównym zadaniem było utworzenie stałej bazy wydawniczej dla „Zeszytów Naukowych PUNO” oraz zapisów dorobku konferencyjnego Uczelni w ramach „Zeszytów” lub oddzielnych publikacji książkowych. Zgodnie z tymi założeniami jesienią 2016 r. ukazały się: IV tom rocznika „ Zeszytów Naukowych”`, książka pokonferencyjna w języku angielskim Leaders and Policies of the Polish Government in Exile i związana z uczelnianym sympozjum publikacja The Hanna and Zdziaław Broncel Charitable Trust – fundatorzy , powiernicy, beneficjenci. Kontynuację tego programu stanowiły w latach 2017/2018 kolejne edycje „Zeszytów Naukowych PUNO”, publikacje pokonferencyjne Brexit i Polonia Challenges facing the Polish Community during the process of Britain leaving the European Union oraz posympozjalne Essays Commemorating Szmul Zygielbojm Zygielbojm. PUNO PRESS stało się wydawnictwem dwujęzycznym, dzięki czemu poszerzył się krąg jego potencjalnych odbiorców.

Pomyślna realizacja wydawniczego planu i dobry odbiór czytelniczy sprzyjały rozszerzeniu zakresu działalności PUNO PRESS: w roku 2017 – wydany został Poradnik dla rodziców dzieci dwujęzycznych. Po polsku na Wyspachoraz jego druga, zmieniona i rozszerzona edycja: Dwujęzyczni i dwukulturowi. Bilingual and Bicultural. Speaking Polish in North America. PUNO – Polish Cultural Institute, London-New York 2017.

Ewenementem wydawniczym roku 2018 była obficie ilustrowana publikacja związana z pierwszym etapem realizacji europejskiego projektu TICASS „Wizualizacja z perspektywy międzykulturowej”, która przedstawia wczesne wyniki trwającego projektu badawczego opartego na współpracy finansowanego z unijnego programu „Horyzont 2020″. Książka rozwija rozumienie funkcjonowania przestrzeni wizualnej w różnych miejscach i kultur oraz wskazuje, w jaki sposób różne wizualne zdolności kształtują komunikację w obrębie i pomiędzy społecznościami. Współtwórcy tego tomu pracują w wielu dyscyplinach w naukach społecznych, humanistycznych, a także w sztuce i biznesie. Książka zainteresuje naukowców zajmujących się kulturą wizualną, estetyką, sztuką, komunikacją, edukacją i badaniami międzykulturowymi.

W tym samym roku ukazała się też książka, stanowiąca uzupełnioną i rozszerzoną wersję ważnej dysertacji doktorskiej Grażyny Czubińskiej pt. Analiza wybranych czynników ryzyka zakażeń przenoszonych drogą kontaktów seksualnych wśród emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii.