PUNO PRESS

Redakcja Wydawnictwa

KOLEGIUM NAUKOWO-REDAKCYJNE

prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
prof. dr Michael Fleming
prof. dr Grażyna Czubińska
dr Justyna Gorzkowicz

RADA REDAKCYJNA

prof. dr hab. Ewa Lewandowska-Tarasiuk
prof. dr hab. Elżbieta Perzycka
prof. dr Zbigniew Judycki
dr Eliza Kącka
dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

MARKETING i PROMOCJA

mgr Roman Mazur, MBA