PUNO PRESS

Polityka Open Access

Zeszyty Naukowe wydawane przez PUNO Press, jak i niektóre monografie naukowe lub monografie pod redakcją naukową (w zależności od sporządzonej umowy wydawniczej z danym autorem/ami) są udostępniane na stronie Wydawnictwa na licencji Open Access. Wszelkie treści naukowe zawarte we wskazanych publikacjach są rozpowszechniane na zasadzie wolnego, bezpłatnego, powszechnego i szybkiego dostępu do publikacji elektronicznych. Użytkownik ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać i cytować zawartość czasopisma oraz wybranych publikacji, jednak z poszanowaniem dla praw autorskich. W razie obowiązywania umowy wydawniczej z autorem innej niż OPEN ACCESS, dostęp do danej publikacji jest możliwy poprzez kontakt z wydawnictwem.