PUNO

Zakład Pedagogiki i Kultury Mediów skupia zespół ekspertów, którzy są zaangażowani w rozwijanie interdyscyplinarnych studiów i praktyk w dziedzinie edukacji oraz kultury mediów. Nasza działalność charakteryzuje się intensywym  badaniem wpływu cyfrowego świata na procesy edukacyjne, co przekłada się na nowatorskie podejścia w nauczaniu i uczeniu się.

W zakresie naszych badań, koncentrujemy się na różnorodnych tematach, w tym:

  • Badaniu zintegrowanych teorii uczenia się, które adaptują się do zmieniających się środowisk cyfrowych.
  • Analizie roli technologii cyfrowych, takich jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, w kontekście edukacyjnym.
  • Badaniu wpływu mediów cyfrowych na procesy poznawcze i emocjonalne w edukacji.
  • Rozwoju innowacyjnych metod kształcenia wykorzystujących nowoczesne technologie, w tym sztuczną inteligencję.

Nasz zespół aktywnie wykorzystuje zarówno podejścia ilościowe, jak i jakościowe w badaniach, co umożliwia dogłębne zrozumienie i analizę zjawisk edukacyjnych i medialnych w ich szerokim kontekście. Celem naszej aktywności jest nie tylko rozwój teorii i metod edukacyjnych, ale także ich praktyczne zastosowanie w celu poprawy jakości i dostępności edukacji na różnych poziomach i w różnorodnych środowiskach.

Przez nasze badania i działania, Zakład Pedagogiki i Kultury Mediów dąży do kreowania bardziej efektywnych, dostępnych i inkluzywnych systemów edukacyjnych, które odpowiadają na wyzwania i potrzeby współczesnego społeczeństwa cyfrowego.