Konferencje

Organizowana corocznie w czerwcu, Konferencja Młodych Badaczy jest prestiżowym wydarzeniem naukowym, które wyróżnia się bogatą i zróżnicowaną tematyką badawczą. Każda edycja konferencji koncentruje się na odmiennym obszarze naukowym, zapewniając interdyscyplinarne forum dla badań i dyskusji na szeroki zakres tematów – od edukacji po zaawansowane technologie, w tym sztuczną inteligencję. 

W poprzednich latach konferencja poruszała tematy takie jak „Sztuczna inteligencja w nauce i sztuce” (2023), „Człowiek i wyzwania współczesnego świata” (2022), „Człowiek i technologie” (2021), „Edukacyjne aspekty technologii obrazowania” (2020) oraz „Przestrzenie transferów i zarządzanie mobilnością człowieka” (2019). 

Udział w Konferencji stanowi wyjątkową okazję dla młodych naukowców do prezentacji swoich prac, wymiany wiedzy i budowania sieci współpracy z doświadczonymi badaczami z różnych dyscyplin. 

Konferencja sprzyja integracji teoretycznych i praktycznych aspektów nauki, stając się platformą dla nowych pomysłów i innowacyjnych podejść. Otwiera szerokie perspektywy badań w różnych obszarach naukowych. Umożliwia prezentacje w języku polskim i angielskim, przyjmując zgłoszenia wystąpień, komunikatów z badań oraz posterów.

Szczegóły dotyczące tematów, harmonogramu oraz procedury zgłaszania prac są dostępne w załączonym dokumencie. Zachęcamy do zapoznania się z pełną agendą i możliwościami udziału w kolejnym wydarzeniu.