Zakład Współczesnej Kultury Brytyjskiej

Zakład Współczesnej Kultury Brytyjskiej powstał latem 2002 roku, jako pierwszy zakład naukowo-badawczy Uczelni utworzony w nowym stuleciu. Jego  celem było  „wzbogacanie wiedzy Polaków o kulturze brytyjskiej i o Wielkiej Brytanii poprzez studiowanie rozwoju sztuki, kultury i przemian społecznych zachodzących w tym kraju.”  Działalność dydaktyczną zainicjował cykl cotygodniowych wykładów w roku akademickim 2002/2003 pt. „Współczesny Londyn i jego kultura” zorganizowany i prowadzony przez prof. Halinę Taborską. W początkowej fazie cyklu wykładów profesor Taborska zajmowała się nowymi urbanizmami, architekturą i sztuką publiczną Londynu, a w kolejnych latach także sztuką publiczną poza stolicą. Wybór wykładów profesor Taborskiej ma zostać opublikowany w 2022 roku pod tytułem ‘Contemporary Public Art: Debates and Artistic Practice Revisited, 1970-2010’.

 

W 2007 roku ZWKB został włączony do Instytutu Kultury Europejskiej. W tych nowych ramach Zakład realizował trzy główne cele: zapewnienie ram dla badań i nauczania na temat (szeroko rozumianej) kultury w Wielkiej Brytanii; zbadanie dynamiki interakcji i komunikacji międzykulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji brytyjsko-polskich; prezentowanie wyników badań szerszej społeczności, w tym za pośrednictwem języka angielskiego. W 2013 roku ZWKB zainicjował otwarte anglojęzyczne seminarium poświęcone historii Polski XX wieku. Seminarium stało się forum dyskusyjnym dla naukowców z Wielkiej Brytanii i Polski, stworzyło również możliwość edukacyjną dla początkujących naukowców zaangażowanych w badania nad historią Polski. Ponadto, ZWKB zorganizował w PUNO szereg ważnych konferencji, w tym Brexit and Polonia: Challenges facing the Polish Community during the process of Britain leaving the European Union (2017) oraz warsztat zatytułowany The Life, Death and Significance of Szmul Zygielbojm (2018). ZWKB nadal służy jako forum dla badań i dialogu międzykulturowego oraz dla nauczania i badania kultury w Wielkiej Brytanii.