Innovation Radar

Innovation Radar” to program Unii Europejskiej identyfikujący nie tylko innowacje o wysokim potencjale rynkowym, ale także innowatorów w finansowanych przez UE projektach badawczych i rozwojowych. Kiedy zostaliśmy zaproszeni do “Innovation Radar”, było tam tylko 36 projektów z podłożem w Polsce (w tym nasz notowany jako “DOSKONAŁE INNOWACJE NAUKOWE”).

 

Co tam robimy? Zajmujemy się bardzo dużym rynkiem lokalnego transportu publicznego w Unii Europejskiej. To zwykle ponad 300 milionów pasażerów dziennie. Naszym celem strategicznym jest zbudowanie bardzo prostego systemu komunikacji wizualnej, ułatwiającego korzystanie z lokalnego transportu publicznego w Europie i zdolnego do przełamywania barier kulturowych oraz językowych jego użytkowników.

 

Oznacza to, że robimy ciekawe rzeczy związane ze SmartCity zgodnie z kognitywistyką, i robimy to bardzo dobrze. Zostaliśmy nawet zaproszeni do zaprezentowania tego w “London Tech Week” jako jedyna uczelnia wyższa.

 

Nasza innowacja została oceniona przez pryzmat wskaźników potencjału rozwoju rynku JRC jako: BUSINESS READY. W istocie, odpowiadamy na rzeczywiste potrzeby istniejących rynków i klientów. Co ciekawe, kobiety odgrywają kluczową rolę w rozwoju naszego projektu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do:

 

Roman Mazur, MBA
Dyrektor Rozwoju Strategicznego