Zakład Nauczania Języka i Kultury Polskiej

Głównym obszarem działań pracowników Zakładu jest glottodydaktyka. W zespole pracowników są naukowcy, doświadczeni praktycy, metodycy w zakresie naucznia języka i kultury polskiej. Zajmujemy się problemami nauczania: podsystemów języka polskiego, sprawności językowych oraz wykorzystania szeroko pojętej kultury, w tym kultury popularnej w procesie nauczania języka polskiego jako odziedziczonego, drugiego, obcego. Nasze zainteresowania badawcze to metodyka i dydaktyka nauczania języka, literaturoznawstwo i dydaktyka literatury,kulturoznastwo, kultura językowa, językoznastwo, wielojęzyczność , tłumaczenia i tożsamość kulturowa. Ważnym aspektem działalności Zakładu są konferencje naukowe, dydaktyczno-naukowe, warsztaty, szkolenia i webinaria dla nauczycieli języka i kultury polskiej.

  Nasz cele to:

   • prowadzenie i publikacja badań naukowych,
   • organizacja konferencji naukowych oraz udział w konferencjach
   • współpraca z ośrodkami akademickimi w celu realizacji studiów podyplomowych,
   • promowanie polskiej nauki o kulturze i języku polskim na świecie,
   • organizacja sympozjów oraz warsztatów metodycznych
   • przygotowywanie materiałów dydaktycznych oraz podręczników do nauki języka i kultury polskiej
   • prowadzenie kursów języka polskiego na wszystkich jego poziomach

  Doświadczenie w nauczaniu języka polskiego powoduje, że pracownicy Zakładu są również współautorami podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego: Legendy polskie na A2. Podręcznik dla dzieci polonijnych i nie tylko. Planujemy tworzenie kolejnych podręczników i pomocy, takich jak gry edukacyjne wspomagające nauczania języka polskiego, na wszystkich jego poziomach.