Zakład Nauczania Języka i Kultury Polskiej

Badanie: Aspekty nauczania języka polskiego jako odziedziczonego/drugiego/obcego online

  Międzynarodowy projekt obejmujący respondentów z większości krajów, gdzie nauczany jest język polski jako odziedziczonego, drugi, obcy.

  Badania prowadzone są od lutego bieżącego roku przez pracowników naukowych PUNO, Londyn. Kierownikiem projektu jest doktorantka, mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska. Więcej informacji o uczelni na: https://puno.ac.uk/

  Projekt ma na celu:
  1. Przeanalizowanie potrzeb nauczyciela/ lektora w nauczaniu języka polskiego online
  2. Ustalenie, czy istnieje potrzeba tworzenia nowych narzędzi wspierających nauczanie online

  Wynikiem końcowym projektu będzie publikacja (monografia), która będzie zawierała wyniki badań oraz wynikające z nich rekomendacje i praktyczne implikacje. Wyniki oraz wnioski będą również prezentowane na konferencjach naukowych.

  Link do formularza badania