Zakład Nauczania Języka i Kultury Polskiej

Promocja Języka Polskiego (Projekt NAWA)

 

PUNO

Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii

Lider: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (Warszawa)

Kierownik: dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN

Zespół Literatura a Glottodydaktyka

Partner:

Polski Uniwersytet na Obczyźnie (Londyn)

Kierownik: Dorota Hrycak-Krzyżanowska

Zakład Nauczania Języka i Kultury Polskiej

Cel projektu:

  1. Promocja języka oraz literatury polskiej
  2. Podniesienie jakości nauczania języka polskiego jako odziedziczonego/drugiego/obcego w Wielkiej Brytanii
  3. Wykłady i warsztaty dla studentów (przygotowujących się do pracy nauczyciela bądź już pracujących jako nauczyciele języka odziedziczonego/drugiego/obcego w Wielkiej Brytanii), a kształcących się na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie
  4. Sympozjum naukowe z warsztatami metodycznymi pt.: „Język, kultura, tożsamość. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii. Najlepsze rozwiązania edukacyjne w nauczaniu języka polskiego odziedziczonego/drugiego/obcego”

Rezultat projektu:

  1. Podręcznik z przewodnikiem metodycznym, w którym zawarte będą dotąd nie opracowane i nie publikowane treści, niezbędne do zdawania egzaminu GCSE w szkołach brytyjskich i polskich
  2. Wymiana doświadczeń naukowych i edukacyjnych zespołów obu instytucji, ale też kształcenie kadry pedagogicznej, studentów, lektorów/wykładowców z nowoczesnej metodyki nauczania językowo-przedmiotowego, osadzonego głęboko w kulturze i promującej język polski. Poza tym, przygotowanie kompletnych (merytorycznych i jakościowych) materiałów edukacyjnych wykorzystujących najnowsze osiągnięcia glottodydaktyki, metod aktywizujących oraz nowoczesnych technologii cyfrowych

Promocja:

Promocja projektu, podręcznika oraz przewodnika w mediach społecznościowych, funpage projektu na FB, działania promocyjne na stronach lidera oraz partnera projektu. Działania promocyjne podczas sympozjum w Londynie (plakaty, zaproszenia, media polonijne)

Więcej na ten temat:

https://www.facebook.com/jeztozkul/

https://www.eventbrite.com/e/sympozjum-jezyk-tozsamosc-kultura-wsrod-modziezy-polonijnej-w-uk-tickets-555476313607?fbclid=IwAR2aZpRLj7qwy4RlASE1yYgj8oDMwC0SpGGS1iL_SCQz3roe06RkvvYe3GE

Sympozjum -film

https://drive.google.com/file/d/1AWKY1OX_8rnKFs3jqaDZEMCVLPOdj8b2/view?usp=sharing

 

Grant UCML

 

Mgr.Dorota Hrycak-Krzyżanowska otrzymała grant naukowy z UCML na projekt pt. Developing (creative) writing skills in teaching Polish as an inherited/second language, at B1-B2 level, in online learning. Głównym celem Projektu jest: przygotowanie publikacji  I części przewodnika  metodycznnego dla nauczycieli języka polskiego jako odziedziczonego, drugiego.

Opis aktywizujących  metod kształtujących  sprawność pisania( Kreatywnego pisania) w nauczaniu języka polskiego jako odziedziczonego, drugiego na poziomie B1-B2, w nauczaniu  online oraz prezentował przykładowe scenariusze lekcji, oparte na danej metodzie.Wzbogacony bedzie o  zbiór ćwiczeń katszłtujących  sprawność pisania i grę edukacyjną wspierająca kształtownie kreatywnego pisania.

PUNO