Zakład Nauczania Języka i Kultury Polskiej

1.

Mgr.Dorota Hrycak-Krzyżanowska otrzymała grant naukowy z UCML na projekt pt. Developing (creative) writing skills in teaching Polish as an inherited/second language, at B1-B2 level, in online learning. Głównym celem Projektu jest: przygotowanie publikacji  I części przewodnika  metodycznnego dla nauczycieli języka polskiego jako odziedziczonego, drugiego.

Opis aktywizujących  metod kształtujących  sprawność pisania( Kreatywnego pisania) w nauczaniu języka polskiego jako odziedziczonego, drugiego na poziomie B1-B2, w nauczaniu  online oraz prezentował przykładowe scenariusze lekcji, oparte na danej metodzie.Wzbogacony bedzie o  zbiór ćwiczeń katszłtujących  sprawność pisania i grę edukacyjną wspierająca kształtownie kreatywnego pisania.

PUNO

2.

Trwa projekt NAWA -promocji języka polskiego:  Dorota Hrycak -Krzyżanowska,Kierownik Zakładu Nauczania Języka i Kultury Polskiej,PUNO razem z profesor Agatą Roćko,  Kierownik Zespołu Literatura a Glottydaktyka IBL PAN wygrały projekt pt. Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii. Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania języka polskiego jako odziedziczonego/drugiego/obcego w Wielkiej Brytanii. Planujemy wykłady i warsztaty dla studentów(przygotowujących się do pracy nauczyciela bądź już pracujących jako nauczyciele języka odziedziczonego/drugiego/obcego w Wielkiej Brytanii), a kształcących się na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. Metodycy jpjo z Instytutu Badań Literackich PAN wraz z wykładowcami z PUNO wykorzystają swoje doświadczenie, aby zaprezentować swoje pomysły do jak najbardziej efektywnego i nowoczesnego nauczania języka polskiego młodzieży dwujęzycznej, przygotowującej się do egzaminu GCSE (General Certificate of Secondary Education), który jest po zakończeniu szkoły średniej gimnazjalnej, według państwowego systemu brytyjskiego. Rozpoczeliśmy wspólną pracę nad podręcznikiem”Język, kultura, tożsamość. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii. Podręcznik ” (13-15 lat). Zawierać on będzie 12 rozdziałów z tematami z zakresu merytorycznego oraz językowego egzaminu GCSE. Będziemy również pracować nad przewodnikiem metodycznym dla nauczycieli. Już 26.03 2023 zapraszamy nauczycieli na Sympozjum, na którym przedstwaimy nasz  podręcznik.

 

PUNO