Zakład Nauczania Języka i Kultury Polskiej

Dorota Hrycak Krzyżanowską

dorota.hrycak@puno.ac.uk

mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska

  • Kierownik Zakładu

Doktorantka glottodydaktyki na Uniwersytecie Łódzkim, nauczyciel języka polskiego jako odziedziczonego, drugiego, obcego, z wieloletnim stażem pracy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel w systemie szkół polskich i brytyjskich. Lektor języka polskiego jako obcego w Hammersmith & Fulham Adult Learning oraz w Ealing School of Languages. Lektor języka polskiego na poziomie GCSE i A-level  w Wellington College. Wykładowca na Podyplomowych  Studiach „Glottodydaktyka – Nauczanie języka polskiego jako obcego” na IBL Warszawa. Wykładowca w projekcie „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja”prowadzonym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Prowadzi szkolenia metodyczne dla nauczycieli uczących języka polskiego jako drugiego, obcego członkini BASEES,  Society for Storytelling oraz Stowarzyszenia Brystol, Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.W latach 2020-21 Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych PASSH w Londynie. Współautorka podręcznika Legendy polskie na poziomie A2 , autorka gry edukacyjnej oraz kart do storytellingu.

Halina Stochniał

halina.stochniol@puno.ac.uk

mgr Halina Stochnioł

  • Pracownik Zakładu
  • Koordynator Studiów Podyplomowych

absolwentka polonistyki. Od 31 lat mieszka w Londynie. Przez 26 lat uczyła w szkole sobotniej języka polskiego na poziomie GCSE i A-level. Od 2002 r. pracuje dla AQA Examination Board, obecnie jako  Chief Examiner w zespole GCSE. Jest wieloletnim członkiem Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie i wiceprezesem tej organizacji.

Od 1995 r. zatrudniona w administracji w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, następnie jako sekretarz Uczelni, obecnie jako sekretarz Senatu PUNO.

Interesuje się literaturą, lubi podróżować.

Wioletta Has Lipinska

mgr Wioletta Has – Lipińska

  • Pracownik Zakładu

Absolwentka filologii polskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Zdobyła również wykształcenie w Studium Jezyków Obcych w Rawie Mazowieckiej, Nauczanie języka angielskiego  oraz ukońyła Pedagogikę w zakresie opieki i wychowania z terapią pedagogiczną w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczosci w Ostrowcu Świętokrzyskim, 

Na codzień pracuje w Polskiej Szkole Sobotniej w Perth w Szkocji od momentu jej powstania, tj. od września 2007 roku. Jestem dyrektorem i w pierwszych latach działalnosci szkoły uczyłam języka polskiego i przygotowywałam młodzież do egzaminów GCSE z języka polskego jako języka obcego. 

Co roku organizuje Sympozjum i warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów polskich szkół sobotnich w Szkocji, które to cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników a prowadzącymi są profesorowie wyższych uczelni z Polski i Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie.

Największą pasją i miłoscią jest praca z dziećmi i młodzieżą. Uwielbiam widzieć ich miny, błysk w oczach kiedy czegoś nowego sie nauczą czy zrozumieją. Dyskusje z nimi, ich radość, zwykle ,,dziękuję pani’’ są największym sukcesem i satysfakcją.

Wierzy, ze pomaganie jest najlepszą formą wyrażania siebie i chociaż robię to jako wolontariusz to zadowolenie jest droższe od pieniędzy.

mgr Edyta Nowosielska

mgr Edyta Nowosielska

  • Pracownik Zakładu

Edyta Nowosielska, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Lektorka języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Cambridge. W przeszłości prowadziła uniwersyteckie lektoraty języka polskiego w Polskim Ośrodku Naukowym UJ w Londynie, na University College London. Współpracowała również z Uniwersytetem Łódzkim.

W 2000 roku założyła Polword – pierwszą prywatną szkołę języka polskiego dla dorosłych w Londynie. Współpracowała z wieloma brytyjskimi i międzynarodowymi instytucjami, jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony, czy Komisja Europejska.
Jej zainteresowania koncentrują się na glottodydaktyce, a zwłaszcza nowych trendach w nauczaniu jpjo. Współpracuje z Callan Organization i zajmuje się przeniesieniem Metody Callana do uczenia języka polskiego.

dr Joanna Rzepa

dr Joanna Rzepa

  • Pracownik Zakładu

Dr Joanna Rzepa jest pracownikiem University of Essex. Ukończyła studia polonistyczne i anglistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizując się w przekładoznawstwie i glottodydaktyce. Doktorat obroniła na University of Warwick, pracowała jako wykładowczyni i lektorka języka polskiego na University College London i Trinity College Dublin. Z zakresie jej zainteresowań naukowych leży komparatystyka literacka, przekładoznawstwo oraz glottodydaktyka. Obecnie pracuje na stanowisku starszej wykładowczyni na Wydziale Literaturoznawstwa, Filmoznawstwa i Teatrologii na Uniwersytecie Essex.

mgr Renata Rams

  • Pracownik Zakładu

Profesorzy wizytujący:

Agata Rocko

dr hab. prof. IBL PAN Agata Roćko

  • Profesor wizytujący

doktor hab. nauk humanistycznych, prof. IBL PAN – historyk literatury, metodyk  języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów: Glottodydaktyka. Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego w IBL PAN. W latach 2009–2017 Kierownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Glottodydaktyk oraz lektor języka polskiego jako obcego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, autorka wielu artykułów z zakresu kultury i historii literatury polskiej w kontekście europejskim oraz metodyki i dydaktyki nauczania języka polskiego, w tym języka polskiego jako obcego. W

2013 roku otrzymała I nagrodę w kategorii: Instytucja Roku za najlepsze rozwiązania programowe, metodyczne oraz organizacyjne, przyznaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce. Autorka glottodydaktycznych programów specjalizacji oraz programów studiów podyplomowych, wykładowczyni w Instytucie Badań Literackich oraz na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie z zakresu metodyki języka polskiego jako obcego, wykładowca na podyplomowych studiach glottodydaktycznych. Trener metodyczny języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego w kraju i za granicą.

Edyta Paluszynska

dr hab. prof. UŁ Edyta Pałuszyńska

  • Profesor wizytujący

Dr hab. Edyta Pałuszyńska jest pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje na stanowisku profesora w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii. W kręgu jej zainteresowań naukowych pozostaje dyskurs publiczny i polityczny, stylistyka i kultura języka oraz glottodydaktyka. Prowadzi zajęcia na filologii polskiej (gramatyka, stylistyka, leksykologia, analiza dyskursu, opracowanie tekstów naukowych), logopedii (wielojęzyczność, rozwój mowy) i dziennikarstwie (kultura języka, seminarium magisterskie). W ramach specjalizacji „Nauczanie języka polskiego jako obcego” prowadzi zajęcia z psycholingwistycznych podstaw nauczania języka oraz metodyki.