Polityka prywatności

Aktualizacja: 09 Listopada 2021

Rewizja dokumentu: 09 Listopada 2023

Polski Uniwersytet na obczyźnie (“PUNO”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych swoich użytkowników podczas używania następujących serwisów:

  • stron w domenie „puno.ac.uk” or „puno.edu.pl” zwanych dalej Portalem
  • serwisów e-mail w domenie „puno.ac.uk” lub „puno.edu.pl” zwanych dalej „E-mail”
  • usług świadczonych lokalnie zwanych dalej „serwisem lokalnym”

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie i jak chronimy Twoją prywatność. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odtyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z naszymInspektorem Ochrony Danych Osobowych: Panią. Danutą Nadaj, pod adresem e-mail: ike@puno.edu.pllub napisz do: PUNO, London W6 0RF.

1. Ogólna zgoda

Używając naszego Portalu/e-maila lub lokalnego serwisu, zgadzasz się z niniejszą polityką prywatności.

2. Twoje dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie dane, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują żywą osobę i odnoszą się do niej; Dane te to np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu itp.

Dane o Tobie mogą być zbierane przez:

 • dane z formularzy w Portalu/e-mailu/lokalnym serwisie
 • informacje zbierane automatycznie w czasie używania Portalu

– przykładowe nformacje zbierane przez system to: IP, data i czas, typ przeglądarki,informacje o urządzeniach, informacja o systemie operacyjnym

– pliki „cookies” – małe pliczki tekstowe wysyłane przez Portal do Twojego urządzenia (komputera czy komórki)

– dane analityczne zbierane przez narzędzia takie jak google analytic lub pixel Facebooka

Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do:

– zarządzania Portalem

– zarządzania bezpieczeństwem Portalu

– dostosowywaniem Portalu do Twoich potrzeb

– zbierania danych statystycznych

– utrzymywania sesji pomiędzy serwerem a użytkownikiem aby podtrzymać dane logowania

Informacje zbierane w plikach „cookies” lub przez systemy analityczne, są używane do:

– prawidłowego zarządzania Portalem w przeglądarce użytkownika

– dostosowywaniem Portalu do Twoich potrzeb

– utrzymywania indywidualnych ustawień użytkownika

– tworzenia statystyk preferencji użytkownika i ich analizy

2. Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych?

   • Możemy wykorzystać dane o Tobie do:
   • wspierania i promocji PUNO
   • kontaktu z Tobą w sprawie naszych usług, aby poznać Twoją opinię. Pomoże to nam lepiej zarządzać serwisami.
   • wspierania analizy wszelkiech wątpliwości lub skarg dotyczące naszych usług
   • sprawdzenia jakości uslug
   • wspierania analizy i planowania nowych usług

3. W jaki spsób prawo wspiera nas, w używaniu Twoich danych osobistych?

Istnieje wiele prawnych powodów, dla których będziemy musieli zbierać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w różnych okolicznościach. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy:

   • Ty lub Twój oficjalny przedstawiciel wyraził(a) zgodę
   • podpisałeś(aś) dowolną umowę o współpracy z nami, lub skontaktowałeś(aś) się z nami
   • jest to niezbędne do realizacji naszych ustawowych obowiązków lub innych prawnie uzasadnionych celów.
   • trzeba w trybie nagłym komuś pomóc
   • jest to wymagane przez prawo
   • jest to niezbędne z tytułu zatrudnienia
   • jest to niezbędne z tytułu jakichkolwiek prawnych działań
   • jest to niezbędne z tytułu archiwizacji, badań czy celów statystycznych

4. Zgoda

Jeśli mamy zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych z jakiegokolwiek konkretnego powodu, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Jeśli chcesz wycofać Twoją zgodę, napisz proszę takie żądanie na ike@puno.edu.pl

5. Twoje prawa odnośnie Twoich danych osobowych

Prawo daje Ci szereg praw w odniesieniu do tego, jakie dane osobowe są przetwarzane przez PUNO oraz jak są wykorzystywane. Prawa te są wyszczególnione poniżej. Możesz poprosić nas o:

   • kopię Twoich wszystkich danych personalnych, które trzymamy u siebie
   • skorygowanie Twoich danych osobowych
   • skasowanie Twoich danych osobowych, jeśli uważasz, że nie powinniśmy ich już przetwarzać
   • w przypadku błędnych danych osobowych, zaprzestania używania ich do czasu poprawienia.
   • nie przekazywanie Twoich danych osobowych do organizacji współpracujących
   • nie używania automatycznych narzędzi decyzyjnych do podejmowania decyzji w sprawie Twoich danych

6. Z kim możemy dzielić się Twoimi danymi osobowymi?

W niektórych przypadkach, możemy użyć innych organizacji do przechowywania danych osobowych lub aby dostarczyć Ci usługi. Jeśli takie działania są niezbędne, mamy zawsze umowę o współpracy zabezpieczającą Twoje dane oraz upewniającą się, że organizacja współpracująca spełnia wymogi ochrony danych osobowych.

Możemy przekazać Twoje informacje do innych organizacji, aby zapobieć przestępstwu lub wyłudzeniom. W każdym przypadku, dokonamy analizy ryzyka i tylko w ostateczności zdecydujemy się na przekazanie danych.

W związku z powyższym, jeżeli będziemy zmuszeni przekazać Twoje dane zabezpieczymy informację o przyczynach i zakresie udzielonych informacji. Jeśli uznamy, że jest to możliwe, w takim przypadku zostaniesz poinformowany(a), że Twoje dane zostały przekazane i dlaczego.

7. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Mamy obowiązek upewnienia się, że twoje dane przechowywane są w sposób bezpieczny (zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej). Zabezpieczamy też, aby tylko uprawnione osoby miały do nich dostęp. Przykłady naszych zabezpieczeń:

   • Szyfrowanie – dane są ukryte tak aby nie można było ich przeczytać bez odpowiednich narzędzi takich jak hasło czy klucze elektroniczne
   • Anonimizacja – używamy różnych środków tak aby uniemożliwić połączenie informacji z Tobą. Oznacza to, że nikt z poza organizacji PUNO, nie był w stanie rozpoznać, że pracuje na Twoich danych.
   • Kontrola dostępu do systemów i sieci, umożliwia nam ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.
   • Szkolenia naszych pracowników pozwalają na świadome przetwarzanie informacji i zgłoszenie gdy coś jest nie tak.
   • Regularne testowanie naszych. technologii i metod pracy, wliczając aktualizacje systemów

8. Informacje poza Unią Europejską

Większość danych jest przechowywana na systemach w Wielkiej Brytanii lub na terenie krajów EU. W niektórych przypadkach, może się zdażyć, żeinformacja o Tobie musi być obsługiwana przez inną organizację i trzymana na systemach poza EU. Ma to głównie miejsce w przypadku danych trzymanych w Wielkiej Brytanii, która opuściła Unię Europejską.

 

9. Jak długo trzymamy Twoje dane?

Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak wybika to z obowiązków i zobowiązań wobec Ciebie lub z obowiązków prawnych czy statutowych.

10. Gdzie znajdę więcej informacji?

Wszelka niezależna pomoc, odnośnie ochrony danych osobowych, przekazywania danych czy skarg może być udzielona przez Inspektora Danych Osobowych w Wielkiej Brytanii: www.ico.org.uk