O konferencji

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, kierowana jest szczególnie do badaczy rozpoczynających swoją karierę naukową. Organizowana jest przez doktorantów interdyscyplinarnego Studium Doktoranckiego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (PUNO).  

Jako wydarzenie cykliczne umożliwia młodym naukowcom zarówno prezentowanie postępów w prowadzonych przez siebie badaniach, jak także uczestniczenie w organizacji konferencji i nabywanie niezbędnych umiejętności.  

Ważnym elementem tych spotkań jest wymiana doświadczeń z naukowcami reprezentującymi różne dziedziny i dyscypliny naukowe, co pozwala spojrzeć na proponowane tematy konferencyjne z różnorakich perspektyw. Interdyscyplinarność staje się inspiracją do krytycznego myślenia, weryfikowania wyników badań oraz rekonesansu w obszarach nauki spoza kręgu własnych pól badawczych. 

Konferencja Czerwcowa rok rocznie zaprasza także do współuczestnictwa pracowników naukowych i doktorantów z całego świata. Integruje środowisko akademickie, dążąc do stworzenia platformy współpracy dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych, których celem jest międzynarodowa wymiana doświadczeń i dalszy rozwoju prowadzonych przez siebie badań. Stałym elementem wydarzeń pokonferencyjnych jest przygotowywanie do druku publikacji, najczęściej w ramach działalności wydawnictwa naukowego PUNO Press, ale także z uwzględnieniem deklaracji wydawniczych współorganizatorów konferencji. 

 

W poprzednich latach w ramach Konferencji Czerwcowej proponowano następujące tematy: 

  • Human and Technologies (2021) 
  • Educational Aspects of Technologies of Imaging in the Perspective of Visual Literacy (2020)