June Conference 2022 PUNO
VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Edukacja, Nauka, Kultura w płynnej nowoczesności

– nowe odczytania

Organizacja konferencji

Program konferencji (dostępny w dniu wg terminarza)

O konferencji

Zapraszamy doświadczonych naukowców i młodych badaczy, doktorantów, studentów do udziału w VI Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej organizowanej przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie – PUNO.

W tym roku naszym celem jest refleksja nad koncepcją płynnej nowoczesności Zygmunta Baumana w odniesieniu do edukacji, nauki i kultury. Czasy, w których żyjemy, zjawiska o charakterze zarówno globalnym, jak i lokalnym, np. rozwój sztucznej inteligencji, kryzys klimatyczny, pandemia Covid-19, kryzys demokracji – popularność ruchów populistycznych, konflikty zbrojne na Ukrainie, Jemenie, Sudanie, Strefie Gazy i w wielu innych miejscach prowokują nas do stawiania pytań odnoszących się do tez zawartych w twórczości Zygmunta Baumana: „Płynna nowoczesność” (2000), „Płynne życie” (2005), „Płynny strach” (2006), „ „Płynne czasy” czy „Życie w epoce niepewności” (2007). Szczególnie chcemy skupić się na obszarach refleksji związanych z edukacją, nauką i kulturą.

Zagadnienia

Zgłoszenia są mile widziane z różnych dyscyplin akademickich, w tym z obszarów takich jak:

 • wpływ postępu technologicznego na edukację i kulturę,
 • analiza reakcji na globalny kryzys w kontekście płynnej nowoczesności,
 • płynne materialności: Czy każdy bot może być artystą? – projekcje AI dotyczące edukacji artystycznej, szkolenia artystycznego, produkcji i recepcji sztuki,
 • rola sztucznej inteligencji w kształtowaniu współczesnego społeczeństwa,
 • narzędzia do komunikacji i współpracy za pośrednictwem sztucznej inteligencji,
 • sztuczna inteligencja w komponowaniu i wykonywaniu muzyki,
 • ocena skuteczności narzędzi i interwencji opartych na nowych technologiach,
 • wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i zrównoważonym rozwojem
 • bezpieczeństwo i względy etyczne w edukacji opartej na sztucznej inteligencji,
 • wzajemne oddziaływanie nauki, kultury i edukacji w płynnej nowoczesności,
 • względy etyczne w dobie niepewności,
 • socjologiczne i psychologiczne spojrzenie na współczesne kryzysy światowe,
 • wpływ populizmu na procesy demokratyczne i normy kulturowe,
 • oraz inne tematy związane z nauką, sztuką i edukacją w kontekście płynnej nowoczesności.

Terminarz

31 maja 2024

termin składania aplikacji wraz z abstraktem

7 czerwca 2024

informacja o akceptacji aplikacji

15 czerwca 2024

ogłoszenie programu konferencji

20 czerwca 2024

publikacja księgi abstraktów

29-30 czerwca 2024

konferencja

Patronat honorowy

Rektor PUNO
prof. dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz

Komitet naukowy

Przewodniczące
 • dr hab. Elżbieta Perzycka-Borowska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska; Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania)
 • dr n. o zdr. Grażyna Czubińska, prof PUNO (Polski Uniwersytet za Granicą, Londyn, Wielka Brytania)
Członkowie
 • Prof. Karina Banaszkiewicz, (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)
 • Prof. Federico Bardazzi (Conservatorio La Spezia, Włochy)
 • Prof. Eunika Baron- Polańczyk, (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska)
 • Dr Wanyenda Chilimo (Technical University of Mombasa, Kenia)
 • Dr  Aleksander Cywiński (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska i Polski Uniwersytet za Granicą, Londyn, Wielka Brytania)
 • Prof. Rosita Deluigi (University of Macerata, Macerata, Włochy)
 • Dr Marta Gliniecka (Pomeranian University in Słupsk, Poland)
 • Dr Krzysztof Łuszczek (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska)
 • Prof. Helena Elias (University of Lisbon Faculty of Fine Arts, Lisbon, Portugalia)
 • Dr Lidia Marek (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska)
 • Dr Waldemar Lib (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz , prof PUNO (Polski Uniwersytet za Granicą, Londyn, Wielka Brytania)
 • Prof. Sławomir Nasuto (Reading University, Reading, Wielka Brytania)
 • Dr Priscilla Nyawira Gitonga (Kenyatta University, Kenyatta, Kenia)
 • Dr Justyna Gorzkowicz ((Polski Uniwersytet za Granicą, Londyn, Wielka Brytania)
 • Prof. Jarek Janio (Santa Ana College, Santa Ana, Stany Zjednoczone)
 • Dr Agnieszka Barbara Jarvoll (Nord University, Nesna, Norwegia)
 • Prof. Barbara Kromolicka (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska)
 • Prof. Aleksandra Łukaszewicz (Akademia Sztuki, Szczecin, polska)
 • Prof. Ramon Felix Palau Martin (University of Rovira I Virgili, Tarragona, Hiszpania)
 • Prof. John Mugubi (Kenyatta University, Kenyatta, Kenia)
 • Prof. Stephen Muoki (Pwani University, Kilifi, Kenia)
 • Dr Ornat Turin (Gordon College of Education, Haifa, Izraell)
 • Prof. Sidey Myoo (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Prof. Jakub Petri (Jagiellonia University, Kraków, Poland)
 • Dr Ülkü Ülker (Dicle University, Diyarbakir, Turcja)
 • Prof. Wojciech Walat (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Prof. Jan Zalasiewicz (Leicester University, Leicester, Wielka Brytania)
 • Prof. Anna Zembala (Catholic University of Applied Sciences of North Rhine, Köln, Niemcy)

Komitet organizacyjny

Przewodniczący
 • dr Aleksander Cywiński, (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin,Polska; Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania))
Wice-przewodniczący
 • mgr Małgorzata Witkowska (Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania)
 • mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska (Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania)
  Sekretariat

  e-mail: june.conference@puno.ac.uk

  Grupa medialna
  • mgr Agnieszka Gapińska (Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania)
  • mgr Michał Parchimowicz, (Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania)
  • mgr Małgorzata Witkowska (Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania)

  Edycja/Łamanie tekstu/Kontakt z mediami
  • mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska (Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania)
  • mgr Katarzyna Karta (Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania)
  • mgr Aneta Witos (Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania)

  Język konferencji

  • Polski
  • Angielski

  Formy prezentacji

  • Prezentacja (do 15 min)

  Patronat projektu

  UE Funding, No: 101086391

  Acronym: CAPHE

  Grant programme: HORIZON-TMA-MSCA-SE.

  Grant title: Communities and Artistic Participation in Hybrid Environment.

  Time: 01.01.2023-31.12.2026.

  UKRI Funding, No: EP/X038572/1

  Grant offer: Research Grant, Other JeS Guarantee Calls,

  Grant Title: Communities and Artistic Participation in Hybrid Environment.

  Acronym: CAPHE

  Time: 01.12.2022-30.11.2026.