Senat PUNO

Rola Osoba
Rektor

prof. dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz

Prorektor prof. dr n. zdr. Grażyna Czubińska
Prorektor ds. międzynarodowych prof. Michael Fleming
Prorektor ds. prawnych prof. dr. hab. Waldemar Gontarski
Rola Osoba
Sekretarz PUNO mgr Halina Stochnioł
Kwestor PUNO mgr Urszula Lenik
Kapelan PUNO ks. Prałat prof. dr Władysław Wyszowadzki

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Rola Osoba
Dziekan prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prodziekan dr Agnieszka Szajner
Zakład Kultury i Edukacji Muzycznej
Rola Osoba
Kierownik Zakładu dr Agnieszka Szajner
Delegat mgr Leszek Kulaszewicz
Zakład Nauczania Języka i Kultury Polskiej
Rola Osoba
Kierownik Zakładu mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Rola Osoba
Dziekan prof. dr n. zdr. Grażyna Czubińska
Prodziekan dr Teresa Naidoo
Zakład Nauk o Zdrowiu
Rola Osoba
Kierownik Zakładu mgr Urszula Walczak
Delegat
Zakład Psychologii Stosowanej
Rola Osoba
Kierownik Zakładu mgr Adriana Górka
Delegat dr hab Elżbieta Perzycka, prof US
Zakład Studiów o Afryce i Polonii Afrykańskiej
Rola Osoba
Kierownik Zakładu dr Teresa Naidoo
Delegat Roman Mazur, MBA

Instytut Kultury Europejskiej

Rola Osoba
Dyrektor prof. Michael Fleming
Z-ca Dyrektora dr Justyna Gorzkowicz
Zakład Medioznawstwa
Rola Osoba
Kierownik Zakładu prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Delegat dr  Żaneta Steffek
Zakład Współczesnej Kultury Brytyjskiej
Rola Osoba
Kierownik Zakładu dr Wojciech Rappak
Delegat mgr Wojciech Klas
Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej
Rola Osoba
Kierownik Zakładu prof. dr hab. Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Delegat mgr Jarosław Solecki

Instytut Nauk Technicznych

Rola Osoba
Dyrektor prof. dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz
Zakład Informatyki
Rola Osoba
Kierownik Zakładu mgr inż. Rafał Drąg
Delegatka mgr inż Małgorzata Witkowska, MBA

Przedstawiciele studentów PUNO

Rola Osoba
Student lic. Andrzej Nawój
Student (przedstawiciel doktorantów) mgr Katarzyna Karita

Profesorowie PUNO

Rola Osoba
Profesor prof. Eugeniusz S. Kruszewski
Profesor prof. Anna Maria Stańczyk
Profesor prof. dr Nina Taylor-Terlecka
Profesor prof. Włodzimierz Czerechowski