STATUS PRAWNY

Status prawny Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie

1. Dekret Prezydenta Rzeczpospolitej z 15 grudnia 1952r

o nadaniu pełnych praw państwowych szkół akademickich Polskiemu Uniwersytetowi Na Obczyźnie (Londyn, Dz.U.RP. nr 4, poz 7)

Czytaj

2. Deklaracja Powiernicza z 7 stycznia 1988r

określająca status i zadania PUNO jako prywatnego Uniwersytetu regulowanego przez Komisję Powierniczą dla Anglii i Walii (Charity Commission for England and Wales)

Czytaj

3. Ustawa z dnia 6 lutego 1998r

O uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych nadanych przez Polski Uniwersytet Na Obczyźnie (Dz. U. nr 37, poz 203)

Czytaj