Administracja

REKTORAT

e-mail: info@puno.edu.pl

mgr Halina Stochnioł
Sekretarz Senatu

PROMOCJA I ROZÓJ

e-mail: roman.mazur@puno.edu.pl

mgr Roman Mazur, MBA
Dyrektor Rozwoju Strategicznego

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

e-mail: ike@puno.edu.pl

mgr Danuta Nadaj
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Koordynator UTW & KKP

KSIĘGOWOŚĆ

mgr Urszula Lenik
Kwestor PUNO

INFORMATYKA

e-mail: it@puno.edu.pl

mgr inż. Rafał Drąg