Zakład Studiów o Afryce

Zakład Studiów o Afryce

Zakład utworzony na Wydziale Nauk Społecznych PUNO rozpoczął swoją  działalność w październiku 2021 roku w celu prowadzenia badań naukowych i realizacji projektów z zakresu historii, kultury i zagadnień społecznych dotyczących kontynentu afrykańskiego.

Cele ZSA realizowane są poprzez: organizację sympozjów i międzynarodowych konferencji naukowych, wydawanie publikacji naukowych, uczestnictwo w dyskusjach i debatach publicznych, promocje Zakładu i uczelni w mediach społecznościowych poświęconych Zakładowi, a także nawiązywanie relacji międzynarodowych w zakresie studiów nad Afryką.

 

Kontakt: asu@puno.ac.uk