Zakład Studiów o Afryce

dr Teresa Folga-Naidoo

Dr Teresa Folga-Naidoo

  • Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych,
  • Kierownik Zakładu Studiów o Afryce

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (2014). Wykładowca i badacz współczesnej historii i kultury, antropologii historycznej i historii społecznej. Obszary zainteresowań naukowych: historia kultury, wielokulturowość, pochodzenie etniczne, rasa, dziedzictwo kulturowe w regionach afrykańskich, ze szczególnym uwzględnieniem problemów społecznych Afryki Zachodniej i diaspory indyjskiej w Afryce Południowej. Uczestnik projektów prowadzonych w Afryce (www.floor4africa.com). Aktywnie uczestniczy i organizuje wydarzenia naukowe; konferencje, sympozja, warsztaty. Autorka artykułów publikowanych w czasopismach naukowych i popularnonaukowych na temat II wojny światowej, emigracji, historii społeczeństw afrykańskich i wielokulturowości.

„Odwiedzając Afrykę, jestem oszołomiona tym kontynentem i nie mówię tu o zapierającym dech w piersiach pięknie przyrody, ale w szczególności mam na myśli ludność afrykańską, ich zwyczaje, zróżnicowaną kulturę i serdeczność”.

Roman Mazur

Roman Mazur, MBA

  • Dyrektor PUNO ds. rozwoju i strategii

Doradca w zakresie inkluzywnych, bezpiecznych i etycznych rozwiązań sztucznej inteligencji dla wschodzących i rozwijających się gospodarek Afryki. Badania koncentruje na przyszłych relacjach między UE a Unią Afrykańską poprzez pryzmat strategicznego rozwoju rynków pracy i edukacji (m.in. doradztwo dla Europejskiej Rady ds. Innowacji). Członek Królewskiego Towarzystwa Afrykańskiego, Programu Afrykańskiego Chatham House i Towarzystwa Kenijskiego w Wielkiej Brytanii. Wiodące projekty na rzecz integracji i równości: MimiKazi (SDG8 dla SDG1), StorkSchool (SDG4 dla SDG1), Floor4Africa (SDG3 dla SDG1). Pasjonat różnorodności w akademickich startupach EdTech. Fan Sade.

sheka tarawalie

Hon, Sheka Tarawalie

  • Młodszy badacz

Wieloletni dziennikarz w Afryce, pracownik rządowy Sierra Leone (początkowo jako sekretarz prasowy prezydenta); autor książki pt. „Pope Francis, Politics and the Mabanta Boy” opublikowanej przez Troubador UK w 2019 r. (dostepna tutaj: https://www.troubador.co.uk/bookshop/autobiography/pope-francis-politics-and-the-mabanta-boy/ oraz

https://www.amazon.co.uk/Pope-Francis-Politics-Mabanta-Boy/dp/1789018153 ) Kolejna powieść „Lovebird Escapes” ma ukazać się w 2022 r. Uważa, iż dołączenie do środowiska akademickiego Zakładu Studiów o Afryce przy Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie (PUNO) jest wspaniałym zwieńczeniem własnych badań i szansą przekazania tej wiedzy o kontynencie afrykańskim reszcie świata.

“Wierzę w osobiste poświęcenie oraz pracę zespołową, a poprzez  wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi wiedzy, w dostarczanie i zmianę afrykańskiej narracji, na rzecz poprawy ludzkości.”

Anna Watola

Dr Anna Watoła

  • Adiunkt

Doktor nauk humanistycznych (pedagogika). Adiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Kierownik Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Partner i koordynator wielu międzynarodowych projektów naukowych i badawczych realizowanych w Europie, Azji i Afryce. Członek Kapituły Założycielskiej Śląskiego Uniwersytetu Dzieci. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu wczesnej edukacji oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania – uczenia się i zarządzania instytucjami edukacyjnymi. Zainteresowania badawcze związane z procesem kształcenia studentów Pedagogiki do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania-uczenia się i zarządzania w edukacji). Szczególnym obszarem badań i nauczania jest współpraca z ośrodkami akademickimi w Kenii oraz aktywny udział w kształtowaniu kultury edukacji szkolnej i uniwersyteckiej w krajach afrykańskich – Kenia, Tanzania. Organizator i uczestnik wielu inicjatyw edukacyjnych i konferencji w Afryce.

Eric Tackie Tawiah Ankrah,

Eric Tackie Tawiah Ankrah, BA

  • Młodszy badacz

Eric Tackie Tawiah Ankrah, licencjat z geografii i socjologii na University of Ghana (2007), pracuje jako urzędnik ds. standardów i zapewnienia jakości w  Urzędzie Turystyki w Ghanie (GTA). Uczestnik sympozjów, warsztatów i seminariów na temat turystyki, środowiska i kultury. Jako wybitny geograf, wykorzystuje swoje umiejętności w prowadzeniu badań w zakresie identyfikacji możliwych obszarów rozwoju produktów i inwestycji. Prowadzi marketing turystyki i produktów turystycznych z wykorzystaniem mediów społecznościowych, wystaw/targów, wystąpień w radio i telewizji. Planuje wycieczki i oprowadza turystów po historycznych miejscach w Ghanie.

„Jestem pasjonatem swojej pracy i siłą napędową i wykorzystuję moje pozytywne nastawienie i niestrudzoną energię, aby zachęcić innych do mądrej pracy i osiągania sukcesów”.

Uwielbia wędrówki, podróże i sport.

Ewa Łukaszewicz

mgr inż. Ewa Łukaszewicz 

  • Młodszy badacz

Ukończyła studia na Politechnice Szczecińskiej na kierunku Elektrotechnika, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Po kilkuletnim stażu naukowym w Akademii Morskiej w Szczecinie rozpoczęła pracę w sektorze prywatnym w turystyce. Uczęszczała na studia podyplomowe “Kultura i polityka w krajach rozwijających się” prowadzonych w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W latach 2000-2015 była zaangażowana w działalność społeczną i polityczną na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce i Unii Europejskiej. Jako członkini Polskiej Partii Zielonych została wybrana na radną do sejmiku województwa zachodniopomorskiego w latach 2010-2014, gdzie promowała demokrację płci i budżetowanie w polityce lokalnej. Jako polityk, aktywistka i działaczka, realizowała projekty na rzecz praw społecznych i równości płci, współpracowała z instytucjami UE i organizacjami obywatelskimi w celu promowania praw człowieka.

Pracuje nad aspektami nierówności płci, nierównych płac, roli i włączenia kobiet w system edukacji, rynek pracy i w proces podejmowania decyzji. W latach 2018-2020 prowadziła badania nad rolą kobiet w krajach afrykańskich.

Abiola Seriki

Abiola Serii, BA

  • Młodszy badacz

Abiola Seriki to nigeryjska specjalistka w dziedzinie technologii i innowacji, absolwentka Uniwersytetu Ibadan. Jest certyfikowanym specjalistą ds. zarządzania projektami (PMP) i marketingiem produktów, pasjonatem rozwoju zrównoważonych projektów w Afryce. Jest współzałożycielką i założycielką innowacyjnych mediów, w tym “Convazations”. Jest także kierownikiem projektu w afrykańskim projekcie rozwojowym „Floor4Africa” i Junior Researcher w PUNO. Jej badania koncentrują się na nowych technologiach i innowacjach w Afryce.

owolusi lucky

Owolusi Lucky, BA

  • Młodszy badacz

Owolusi Lucky jest nigeryjskim pisarzem, nauczycielem i kierownikiem projektu “Floor4Africa” w społecznościach wiejskich Nigerii. Absolwent Uniwersytetu Ilorin. Publikuje w magazynach, antologiach i czasopismach, m.in.: Noctivagant Press, Crosscurrent, America Diversity Report, Dietmilkmag, Zoetic Press i innych. Jego badania dotyczą problemów narażonych na wykluczenie społeczności lokalnych w Afryce XXI wieku.

Joyce Kinyanjui

Joyce Kinyanjui, MBA

  • Młodszy badacz

Joyce Kinyanjui jest głównym kuratorem muzeów narodowych Kenii. Posiada tytuł MBA uzyskany na United States International University. Jest również posiadaczem tytułu magistra specjalisty w zakresie rozwoju społeczności lokalnych na Uniwersytecie Stanowym w Teksasie w USA. Doradca w ramach Kenya Counselling and Psychological Association, koncentruje się na programach umiejętności życiowych. Jako menedżer ds. dziedzictwa z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem bierze udział w tworzeniu kolekcji i wystaw, budowaniu potencjału personelu, zarządzaniu projektami, rozwoju społeczności, festiwalach kulturalnych, programach publicznych. Prowadzi programy informacyjne ze szkołami i społecznościami, a także między innymi konserwację i ochronę miejsc kulturowo istotnych. Interesuje się rozwojem społeczności, zwłaszcza w obszarze dziedzictwa ludzkości w regionie Afryki Wschodniej, koncentrując się na kwestiach społecznych: zdrowiu psychicznym, historii niewolnictwa i różnorodności skutków kulturowych. Ponadto jest członkiem USIU, ICOM, ANCUM, KCPA, SHRM, FORTE. Jest także kierownikiem projektu rozwoju społecznego FLOOR4AFRICA w Kenii.