Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet trzeciego wieku

UWAGA: te studia są dostępne online w czasie rzeczywistym (możesz studiować u nas niezależnie od tego, gdzie mieszkasz). Zajęcia są prowadzone poprzez platformę Zoom lub Teams


Wiele uczelni europejskich zakłada obecnie Uniwersytety Trzeciego Wieku jako formę kształcenia osób dorosłych. W ten sposób wspiera się intelektualnie i emocjonalnie starsze pokolenia, które stają się coraz liczniejsze, aczkolwiek coraz bardziej pozbawione bezpośredniego kontaktu z nauką i środowiskiem akademickim. Działający od 2008 roku przy PUNO Uniwersytet Trzeciego Wieku pragnie stać się oparciem intelektualnym i akademickim dla wszystkich przebywających na Wyspach rodaków.

UTW PUNO nie stawia żadnych limitów ani ograniczeń, może do niego dołączyć każdy bez względu na wiek i wykształcenie.

Na wykładach omawiane są zagadnienia dotyczące współczesnej Europy i współczesne go świata w wieku XXI: w perspektywie historycznej, literackiej, kulturze artystycznej, psychologii, filozofii, socjologii, stosunkach międzynarodowych.

Wykłady odbywają się online lub w sali wykładowej PUNO,

w budynku POSK, III piętro,

240 King Street, London W6 0RF.

Zapisy przyjmujemy w sekretariacie PUNO

w poniedziałki, środy w godz. 16.00-19.00,

e-mail: utw@puno.ac.uk

Czesne wynosi jedynie £50 za semestr, opłata za 1 wykład £5.

 

Dokumenty do złożenia:

Wymagania rekrutacyjne możesz sprawdzić tutaj.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną rekrutacja@puno.ac.uk

UWAGA: O przyjęciu na nasze studia decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń.