June Conference 2022 PUNO
IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

„Człowiek wobec wyzwań współczesności”

Organizacja konferencji

Program konferencji można pobrać tutaj.  (Program jest wyłącznie w języku angielskim).

Plakaty nadsyłane przez uczestników są prezentowane na tej stronie.

Księga abstraktów

Księgę abstraktów można pobrać tutaj

O konferencji

Człowiek od początku swojego istnienia zmaga się z wyzwaniami stawianymi przez czasy mu współczesne. Życie – prywatne, jak i społeczne – podlega permanentnym przemianom, a wahania te przynoszą kolejne napięcia, antagonizmy i kryzysy.  

Rozwój cywilizacji i technologii poszerza paletę potencjalnych problemów. Niekiedy stare wyzwania, nierozwiązane trudności i konflikty, powracają odziane w nowe szaty, przyjmują nowocześniejsze formy i metody burzenia harmonii i pokoju. Globalizacja i powszechny dostęp do mediów elektronicznych sprawiły, że wyzwanie rzucone konkretnej wspólnocie lokalnej jest omawiane na drugim końcu świata, że odległe w przestrzeni wydarzenia dzieją się na naszych oczach.  

Citlali Rovirosa-Madrazo w Żyjąc w czasie pożyczonym (2010) twierdzi, że kryzysy mogą stać się dla nas „okazją do rozważenia i zmiany naszej sytuacji, do próby zrozumienia drogi, która doprowadziła nas tu, gdzie jesteśmy, i do zastanowienia się nad tym, co możemy zrobić, aby zmienić kierunek, w którym podążamy. Kryzys może otworzyć przed nami autentyczną szansę zyskania »nowej wiedzy« i wytyczenia nowych granic poznania o rzeczywistych konsekwencjach dla przebiegu przyszłych dociekań i dyskusji.”  

I dzisiaj, po kolejnym globalnym krachu pojawiają się nowe wyzwania, ale i możliwości formułowania świata. Warto przyjrzeć się wypowiedziom naukowców, pisarzy, artystów, twórców kultury. Zapraszamy socjologów, psychologów, epidemiologów, historyków, menagerów, literaturoznawców i kulturoznawców do wspólnej dyskusji. 

Zagadnienia

Proponujemy namysł nad zagadnieniami takimi, jak: 

 • wyzwania w polityce (konflikty, spory lokalne i międzynarodowe, problemy społeczne); 
 • wyzwania ekonomiczne i społeczne (inflacja, sankcje gospodarcze, bezrobocie, przemoc domowa, systemy emerytalne, fluktuacje w handlu międzynarodowym, kryzys energetyczny, wyzwania dla biznesu, praca w systemie zdalnym i hybrydowym, zarządzanie w czasach kryzysu); 
 • psychologia wobec wyzwań współczesności (pomoc psychologiczna dla uchodźców wojennych, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie, depresja i lęki w rzeczywistości po pandemicznej, wpływ izolacji na pracę grupową); 
 • nauki humanistyczne wobec wyzwań współczesności (diagnozy i prognozy ujęte m.in. w literaturze, filmie, sztukach wizualnych, muzyce); 
 • wyzwania wielokulturowości (integracja, rodzina wielokulturowa, różnorodność religii); 
 • rodzina wobec wyzwań współczesności (rodzina w obliczu konfliktu militarnego, rodziny rozbite, doświadczanie sytuacji granicznych przez rodziny); 
 • szkoła wobec wyzwań współczesności (nauczanie zdalne i hybrydowe, wpływ izolacji na lęki uczniów, edukacja dla dzieci uchodźców wojennych, wpływ edukacji zdalnej na umiejętności motoryczne najmłodszych uczniów); 
 • człowiek w obliczu cierpienia i wojny (kryzys człowieczeństwa, zbrodnie wojenne w XXI wieku, postawy wobec uchodźców, organizacje charytatywne);
 • system opieki zdrowotnej wobec wyzwań świata postpandemicznego (strategie zarządzania i planowania, braki kadrowe, opóźnienia w procesie leczenia, wyzwania etyczne); 
 • ekologia i wyzwania współczesności (kryzys energetyczny, kształtowanie odpowiedzialności za kolejne pokolenia, zmiana stylu życia).

Organizatorzy są otwarci zarówno na inne propozycje wystąpień związanych z tematem konferencji, jak i na wieloaspektowe podejście do proponowanych zagadnień. 

Terminarz

8 maja 2022

termin składania aplikacji wraz z abstraktem

22 maja 2022

informacja o akceptacji aplikacji

1 czerwca 2022

ogłoszenie programu konferencji

10 czerwca 2022

publikacja księgi abstraktów

11 -12 czerwca 2022

konferencja

Patronat honorowy

Rektor PUNO
prof. dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz

Komitet naukowy

Przewodniczące
 • dr n. zdr. Grażyna Czubińska, prof PUNO (Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn,Wielka Brytania)
 • dr hab. Elżbieta Perzycka, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin,Polska)
Członkowie
 • dr hab. Eunika Baron – Polańczyk, prof. UZ (Uniwersytet w Zielonej Górze, Zielona Góra, Polska)
 • dr hab. Paweł Boski, prof UH-SWPS (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Polska)
 • dr Wanyenda Chilimo (Uniwersytet Techniczny w Mombasie, Mombas, Kenia)
 • prof. Rosita Deluigi (Uniwersytet w Maceracie, Macerata, Włochy)
 • dr Priscilla Nyawira Gitonga (Uniwersytet w Kenyatta, Kenyatta, Kenia)
 • dr Justyna Gorzkowicz (Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania)
 • prof. Jarek Janio (Santa Ana College, Santa Ana, Stany Zjednoczone)
 • dr Agnieszka Barbara Jarvoll (Uniwersytet Nord, Nesna, Norwegia)
 • prof. dr hab. Barbara Kromolicka  (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska)
 • dr hab. Aleksandra Łukaszewicz, prof AK (Akademia Sztuki, Szczecin, Polska)
 • dr Magdalena Łużniak-Piecha (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Polska)
 • prof. Ramon Felix Palau Martin (Uniwersytet Rovira I Virgili, Tarragona, Hiszpania)
 • prof. John Mugubi (Uniwersytet w Kenyatta, Kenyatta, Kenia)
 • prof. Stephen Muoki (Uniwersytet w Pwani,Kilifi, Kenia)
 • prof. Slawomir Nasuto (Uniwersytet w Reading, Wielka Brytania)
 • dr Ornat Turin (Gordon College of Education, Haifa, Izrael)
 • prof. Jan Stebila (Uniwersytet Jana Evangelisty Purkyně w Ústí nad Labem)
 • dr hab. Wojciech Walat, prof UR (Uniwersytet w Rzeszowie, Rzeszów, Polska)
 • prof. Jan Zalasiewicz (Uniwersytet w Leicester, Leicester, Wielka Brytania)
 • prof. Anna Zembala (Katolicki Uniwersytet Nauk Społecznych Nadrenii Północnej, Kolonia, Niemcy)

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca
Wice-przewodniczący
Sekretariat

e-mail: june.conference@puno.ac.uk

 • mgr Adriana Górka (Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania)
 • mgr Joanna Rachwał (Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania)
 • mgr Urszula Walczak (Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania)
Grupa medialna
 • mgr Joanna Ogorzałek (Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania)
 • mgr Agnieszka Pluta-Szkaradek (Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania)
 • mgr Jarosław Solecki (Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania)
 • mgr inż. Małgorzata Witkowska (Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania)

Edycja/Łamanie tekstu/Kontakt z mediami
 • mgr Agnieszka Gapińska (Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania)
 • mgr Tomasz Dziwiński (Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania)
 • mgr Katarzyna Karita (Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania)
 • mgr Adrian Ligęza (Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania)

  Język konferencji

  • Polski
  • Angielski

  Formy prezentacji

  Wydawnictwo

  Po konferencji przewiduje się publikację artykułów w recenzowanej monografii naukowej w londyńskim wydawnictwie akademickim PUNO Press (umieszczonym na polskiej liście MEiN oraz MNiSW, POZIOM I − 80 punktów).

  Wymagania

  • artykuł: 20 000 znaków,
  • po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji,

  Patroni medialni

  Londynek.net
  Cooltura
  cooltura24