16 stycznia 2021

Transformacje. Dynamika społeczna i kulturowa w epoce cyfrowej.

 

Rozmowa z prof. Marią Czerepaniak – Walczak – Uniwersytet Szczeciński

 

13 lutego 2021

Listy z pandemii. Badanie autoetnograficzne akademickiej edukacji zdalnej.

 

Rozmowa z prof. Elżbietą Perzycką – Borowską – Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie oraz Uniwersytet Szczeciński

 

13 marca 2021

Edukacja zdalna w uczelniach wyższych – zmiana organizacji i zarządzania wywołana  sytuacją Lockdown.  

 

Rozmowa z dr Jan Stebila – Matej Bej University, Slovakia

 

29 kwietnia 2021

Listy z pandemii – opowieści nauczycieli i studentów.

 

Rozmowa z prof. Elżbietą Perzycką – Borowską – Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie/Uniwersytet Szczeciński oraz dr Lidią Marek – Uniwersytet Szczeciński

 

06 maja 2021

Autoetnografia – nowatorski wzorzec uprawiania nauki i strategia badawcza edukacji zdalnej w kształceniu uniwersyteckim w trakcie pandemii.

 

Rozmowa z prof. Oskar Szwabowskim – Uniwersytet Szczeciński oraz dr Colette Szczepanik – Uniwersytet Szczeciński

 

14 czerwca 2021

Edukacja zdalna w uczelniach polskich i amerykańskich. Przegląd stanowisk i uwarunkowań w okresie pandemii COVID 19

 

Rozmowa z prof. Elżbietą Perzycką – Borowską – Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie/Uniwersytet oraz z prof. Jarkiem Janio – Santa Ana College – USA

 

10 października 2021

Teorie i praktyki edukacyjne – wyzwania społeczno-kulturowe.  

 

Rozmowa z prof. Elżbietą Perzycką – Borowską – Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie/Uniwersytet Szczeciński

15 listopada 2021

Nowe media w edukacji – szanse i zagrożenia dla kultury uczestnictwa

 

Rozmowa z prof. Euniką Baron-Bolańczyk – Uniwersytet Zielonogórski

11 grudnia 2021

Teorie uczenia się a praktyki pedagogiczne w różnorodnych kontekstach społecznych

 

Rozmowa z prof. Wojciechem Walatem – Uniwersytet Rzeszowski

17 stycznia 2022

Edukacja medialna – kształtowanie krytycznego odbiorcy w erze informacji

 

Rozmowa z dr Martą Gliniecką – Pomorska Akademia w Słupsku

21 marca 2022

Edukacja a prawa człowieka – jak uczyć o prawach i obowiązkach

 

Rozmowa z dr Aleksandrem Cywińskim – Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie/Uniwersytet Szczeciński

13 kwietnia 2022

Dziedzictwo kulturowe w edukacji – jak nauczać o przeszłości w zmieniającym się świecie

 

Rozmowa z dr Waldemarem Libem – Uniwersytet Rzeszowski

20 października 2022

Transformacyjna rola sztucznej inteligencji w edukacji.

 

Rozmowa z prof. Jarkiem Janio z Santa Ana College – USA

12 grudnia 2022

Etyczne i prawne aspekty stosowania narzędzi sztucznej inteligencji.

 

Rozmowa z prof. Jarkiem Janio z Santa Anna College

13 stycznia 2023

AI w edukacji globalnej i lokalnej: dylematy dostępu i równości

 

Rozmowa z dr Agnieszką B. Jarvol – Nord University, Norwegia

20 marca 2023

Wyzwania związane z integracją AI w tradycyjnych systemach edukacyjnych

 

Etyczne i prawne aspekty stosowania narzędzi sztucznej inteligencji.

 

Rozmowa z prof. Jarkiem Janio z Santa Anna College – USA

14 października 2023

Kognitywne i podstawowe aspekty AI w edukacji. Jak technologia wpływa na proces uczenia się

 

Rozmowa z prof. Elżbietą Perzycką – Borowską – Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie oraz Uniwersytet Szczeciński

20 listopada 2023

AI i przyszłość pracy. Przygotowanie uczniów do zmieniającego się świata.

 

Rozmowa z dr Aleksandrem Cywińskim – Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie oraz Uniwersytet Szczeciński

 

18 stycznia 2024

Ewolucja inteligentnych asystentów edukacyjnych i ich wpływ na nauczanie

 

Rozmowa z dr Krzysztofem Łuszczkiem – Uniwersytet Szczeciński

15 lutego 2024

Sztuczna inteligencja – potencjał i zagrożenia

 

Rozmowa z prof. Jarkiem Janio z Santa Ana College, USA

11 marca 2024

Wykorzystanie AI w ocenie kompetencji miękkich i umiejętności społecznych

 

Rozmowa z dr Anitą Karyń – Uniwersytet Szczeciński