Grant naukowo-badawczy przyznany w ramach Research Grant, Other JeS Guarantee Calls. Tytuł: Communities and Artistic Participation in Hybrid Environment (CAPHE). No EP/X038572/1 z dnia 03.January 2023. UKRI Funding, Engineering and Physical Sciences Research Council. Czas realizacji: 01.12.2022-30.11.2026. 

Międzynarodowy projektu naukowo-badawczy realizowany w ramach programu HORIZON-TMA-MSCA-SE. Nr 101086391, tytuł: Communities and Artistic Participation in Hybrid Environment (CAPHE). Czas realizacji: 01.01.2023-31.12.2026.

Konsorcjim:

Jagiellonian University, Krakow, (UJ) Polska,

Polskie Towarzystwo Estetyczne, (PTE) Polska,

Miastopracownia, (MP) – Polska,

Narratologies P.C, (NR) – Grecja,

Conservatorio G. Puccini, La Spezia (CP) – Włochy,

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, (FBAUL) – Portugalial,

Opera Network, (ON) – Italy,

Kenyatta University (KU) – Kenia,

The Polish University Abroad in London, (PUNO) – Wielka Brytania.

Koordynator merytoryczny projektów CAPHE i UKRI z ramienia PUNO

dr hab. Elzbieta Perzycka-Borowska, prof. PUNO

Kierownik projektu UKRI

mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska

Kierownik administracji projektów CAPHE i UKRI

mgr Urszula Lennik

Kierownik ds. mediów projektu CAPHE z ramienia PUNO

Michał Parchimowicz

Badacze doświadczeni ER

dr hab. Elzbieta Perzycka-Borowska, prof. PUNO 

dr Grażyna Czubińska, prof. PUNO

dr Aleksander Cywiński

dr Justyna Gorzkowicz

dr Agnieszka Szajner

Młodzi badacze ESR

mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska 

Michał Parchimowicz 

mgr Jarosław Solecki

mgr Aneta Witosz