PUNO PRESS

Kontakt

 

PUNO Press
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie
POSK, 3rd Floor
238-246 King Street
London W6 0RF, UK

Kierownik Wydawnictwa: prof. dr Grażyna Czubińska, Prorektor

Zapytania redakcyjne: dr Justyna Gorzkowicz [punopress@puno.ac.uk],  Instytut Kultury Europejskiej
Zeszyty Naukowe: prof. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Redaktor Naczelna

Strategia rozwoju: Roman Mazur MBA [roman.mazur@puno.edu.pl] Dyrektor ds. Rozwoju Strategicznego