Zakład Informatyki

Obszary badawcze

  • zarządzanie projektami IT
  • zarządznaie ryzykiem w projektach IT
  • psychologia biznesu – zarządzanie kryzysowe w serwisach IT
  • kultura zarządzania ryzykiem w organizacjach
  • cyberbezpieczeństwo