O konferencji

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie im. I. J. Paderewskiego już po raz dwunasty organizuje największe polskie wydarzenie naukowe poza granicami Polski – „Konferencję Kwietniową”, upamiętniającą w tak wyjątkowy sposób tragicznie zmarłego przyjaciela PUNO – Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

Już 9 kwietnia 2022 będziemy gościć w POSK i online naukowców i specjalistów w zakresie obecności i aktywności Polaków w Afryce. Tytuł dwunastej Konferencji Kwietniowej PUNO 2022 to: “Poprzez wieki. Kroniki polskiej obecności na kontynencie afrykańskim. Czasoprzestrzenna charakterystyka polskiej diaspory w Afryce.

Proces formowania się skupisk polonijnych w świecie datowany jest od wieku XVIII. Polacy opuszczali kraj z wielu przyczyn a początki wychodźstwa polskiego spowodowane były sytuacją polityczną i ekonomiczną na ziemiach polskich. Na kontynencie afrykańskim obecność rodaków notuje się już w wiekach XV-XVI, kiedy to pierwsze polskie ślady zapisane zostały w Afryce Północnej, a od wieku XVII na południu kontynentu.

Okres drugiej wojny światowej to zupełnie nowy rozdział w historii Polaków związanych z Afryką. Od roku 1942 do Afryki Wschodniej i Południowej zaczęli napływać uchodźcy polscy ewakuowani z głębi Związku Sowieckiego. Zakończenie wojny i wycofanie przez Brytyjczyków uznania dla rządu polskiego na uchodźstwie 5 lipca 1945 r. postawiły pytanie o przyszłość Polaków w Afryce. Rozczarowani wynikami konferencji jałtańskiej, 80% obywateli polskich zdecydowało się na pozostanie w Afryce bądź wybrało dalszą emigrację do krajów Zachodnich.

W dzisiejszych czasach decyzje o emigracji, choć już nie dyktowane dramatycznymi wydarzeniami politycznymi czy sytuacją ekonomiczną, podejmowane przez młodych ludzi, aby odkrywać i poznawać afrykański kontynent, który tak bardzo zróżnicowany kulturowo i społecznie, ma do zaoferowania tak wiele i wciąż dla wielu Polaków pozostaje dość tajemniczym.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje początki osadnictwa polskiej diaspory w krajach afrykańskich, aż po wiek XX, ze szczególnym uwzględnieniem historii Polaków ewakuowanych na wschód i południe Afryki w czasie II wojny światowej oraz współczesne kontakty polsko-afrykańskie: kulturowo-społeczne oraz religijne. Zapraszamy w sobotę, 9 kwietnia 2022 od godz. 10:00 w Londynie. Język konferencji: angielski. Wstęp bezpłatny: online i POSK (W6 0RF).

Terminarz

6 marca 2022 – termin składania aplikacji wraz z abstraktem.

13 marca 2022 – informacja o akceptacji aplikacji

20 marca 2022 – ogłoszenie programu konferencji

27 marca 2022 – publikacja księgi abstraktów

9 kwietnia 2022 – Konferencja

Komitet naukowy

 • Prof. Paweł Boski, SWPS University, Warsaw (Poland)
 • Prof. Grażyna Czubińska, Polish University Abroad, London (UK)
 • Dr Teresa Folga-Naidoo, Polish University Abroad, London (UK)
 • Dr Jochen Lingelbach, University of Bayreuth, Bayreuth (Germany)
 • Dr Cobus Rademeyer, Sol Plaatje University, Kimberley (South Africa)
 • HONORARY MEMBERSHIP: Eugenia Maresch, London (UK)

Komitet organizacyjny

 • Dr Teresa Folga-Naidoo, PUNO, London
 • Dr Anna Watoła, PUNO, London
 • Roman Mazur MBA, PUNO, London
 • Stefan Szewczuk MA, PASD, South Africa
 • Hon. Sheka Tarawalie, PUNO, London
 • Ewa Łukaszewicz MSc, PUNO, London
 • Eric Tackie Tawiah Ankrah BA, PUNO, London
 • Wojciech Klas MA, PUNO, London
 • mgr inż. Małgorzata Witkowska, MBA, PUNO, London

Współpraca

 • Social Sciences Department of Sol Plaatje University, South Africa
 • Polish Association of Siberian Deportees in Africa

Język konferencji

Angielski

Księga abstraktów

Sponsor

The De Brzezie Lanckoronski Foundation

Czas i miejsce

Dostęp online: (link)

Sobota, 9 kwietnia 2022, 10:00 – 17:00 w Londynie

MIEJSCE: POSK, Sala Multimedialna (IVp.) 

Program

Program

 

 

Patroni medialni

londynek.net