Zakład Nauk o Zdrowiu

Grazyna Czubinska

Prof. dr nauk o zdrowiu Grażyna Czubińska

 

pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych oraz Prorektora Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Publikuje i komentuje prace w zakresie zdrowia seksualnego, zarówno w mediach polskich, jak i polonijnych w Wielkiej Brytanii. Prowadzi poradnictwo przeciwdziałania i rozwiązywania kryzysów oraz problemów indywidualnych, partnerskich, małżeńskich, rodzinnych. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół uwarunkowań emigracyjnych zachowań człowieka, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, problematyki gender i zapobiegania kryzysom w związkach. Jest autorką m.in. rozległych badań Emigracja i zmiana otoczenia etniczno-kulturowego jako czynnik wpływający na modyfikowanie się postaw i zachowań seksualnych Polaków w Wielkiej Brytanii po 2004 roku. Jest też współautorką badań dotyczących wpływu Brexitu na Polonię i polskie rodziny oraz badań nad lękami i zachowaniami Polaków w czasie pierwszej i ostatniej fali pandemii -Covid 19 CoronaHelpLine.  Opracowuje programy profilaktyczne, kształci kadrę profilaktyków i doradców rodzinnych w ramach studiów podyplomowych PUNO – psychologii stosowanej, seksuologii społecznej, mediacji i negocjacji, interwencji kryzysowej, zdrowia publicznego oraz szkoły trenerów.

  Urszula Walczak

  mgr Urszula Walczak

  Pedagog, pedagog specjalny ze specjalizacją oligofrenopedagogika z reedukacją, absolwentka Psychologii Stosowanej. Certyfikowany doradca psychoseksualny oraz rodzinny, dyplomowany seksuolog społeczny. Dyplomowany trener kreatywności, certyfikowany Trener Treningu Umiejętności Społecznych oraz Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera I I II stopnia. Certyfikowany mediator, trener grupowy treningu zastępowania agresji (ART)®, terapeuta ręki I oraz II stopnia, instruktor rytmiki oraz dyplomowany protetyk słuchu. Kierownik Zakładu Nauk o Zdrowiu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, doktorantka studium doktoranckiego PUNO oraz Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Doradca psychoseksualny Polskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Londynie. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół zjawiska akulturacji polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii, integracji międzykulturowej polskich kobiet w związkach mieszanych oraz samotności, osamotnienia i nostalgii Polaków na emigracji. Zajmuje się tematyką emigracyjną oraz imigracyjną, a także zagadnieniami integracji i edukacji międzykulturowej. Uczestniczka projektów naukowobadawczych oraz międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowych podczas których wygłasza referaty dotyczące własnych osiągnięć badawczych. Autorka publikacji naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu zdrowia seksualnego, związków wielokulturowych, procesu akulturacji oraz zjawiska nostalgii i samotności występującego wśród Polaków na emigracji. Współorganizatorka czterech Kongresów Kobiet Polskich w Wielkiej Brytanii w latach 2012-2016.

  Współpracuje z polskimi szkołami oraz organizacjami pomocowymi dla Polonii na terenie Anglii. Dyżuruje przy telefonie zaufania dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Członkini Senatu, Koła Naukowego PUNO, Polskiego Centrum Zdrowia Publicznego oraz Polish Psychologist’s Association w Londynie. Zajmuje się arteterapią-leczeniem przez sztukę. Uprawia ikonopisarstwo oraz malarstwo. Prowadzi własną praktykę doradztwa psychoseksualnego i rodzinnego.

   Tomasz Dziwinski

   mgr Tomasz Dziwiński

    

   Magister Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (UW).  Pracownik naukowy i nauczyciel akademicki  Zakładu Fizjologii Zwierząt Kręgowych UW.  Autor prac z zakresu hormonalnej regulacji układu odpornościowego. Doktorant Wydziału Nauk Społecznych Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie, którego zainteresowania naukowe obejmują zjawiska akulturacji zachodzące w polskiej społeczności na terenie Wielkiej Brytanii oraz nowe uwarunkowania funkcjonowania owej społeczności w nowym, post-brexitowym środowisku.  

    Zuzanna Goluch

    Dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW

    dyscyplina: technologia żywności i żywienia, specjalność: żywienie człowieka.

    Z PUNO związana jako wykładowca od 2013 roku. Od 2016 roku jako profesor wizytujący, a od 2017 jako kierownik (i wykładowca) Studiów Podyplomowych „Psychodietetyka”, „Coaching dietetyczny”. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu: podstaw anatomii i fizjologii człowieka, fizjologii żywienia, antropometrycznej analizy stanu odżywienia, żywienia człowieka, żywienia w różnych stanach fizjologicznych, suplementów diety i żywności wzbogacanej, diet alternatywnych, edukacji i poradnictwa żywieniowego oraz oceny i planowania jadłospisów w żywieniu indywidulanym i zbiorowym.

    Ponadto od 2013 roku w PUNO prowadzi wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

    Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

    Obecnie pracuje w Katedrze Technologii Żywności i Żywienia Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na stanowisku profesora uczelni. W latach 2004-2017 pracowała na stanowisku adiunkta w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie.

    Informacje o osobie w bazach naukowych:
    • http://orcid.org/0000-0002-6241-3914
    http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=97540&_k=88mpyv
    •  https://www.researchgate.net/profile/Zuzanna_Goluch
    • http://ue-wroc.academia.edu/ZuzannaGoluch
    • https://publons.com/author/1365270/zuzanna-goluch#profile    

    Obszary badawcze:

    Prowadzi badania dotyczące: 1) oceny wpływu stosowania suplementów diety i żywności wzbogacanej na tory metaboliczne u ludzi i zwierząt modelowych 2) jakości i bezpieczeństwa żywności 3) oceny sposobu żywienia, stanu odżywienia i składu ciała ludności: w różnych stanach fizjologicznych, stosującej diety alternatywne, z różnych grup zawodowych 4) wpływu prozdrowotnej edukacji żywieniowej na zmiany zachowań żywieniowych ludności 5) oceny wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na jakość i wartość odżywczą mięsa różnych gatunków zwierząt rzeźnych.

     Maria Galczak

     Prof. Maria Gańczak

     epidemiolog, specjalista chorób zakaźnych, internista, ekspert ds. COVID-19; nauczyciel akademicki. Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wiceprezydent Sekcji Kontroli Zakażeń Europejskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (EUPHA). Autorka i współautorka podręczników akademickich oraz ponad 150 publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach medycznych, recenzent WHO i ECDC, członek komitetów naukowych konferencji medycznych. Stażystka w Karolinska Institutet w Sztokholmie, United Arab Emirates University w Al Ain oraz University of British Columbia w Vancouver; współpracuje z Academisch Ziekenhuis w Groningen i London School of Hygiene and Tropical Medicine. Obecnie jest koordynatorem krajowym międzynarodowego projektu badawczego RIVER-EU (Reducing Inequalities in Vaccine uptake in the European Region – Engaging Underserved communities) w ramach konkursu HORIZON 2020.  Projekt ma na celu poprawę dostępu do szczepień wśród dzieci migrantów.