Zakład Historii Europejskiej

  • Profesor Mikołaj Kunicki – kierownik zakładu
  • Dr Wojciech Rappak – zastępca kierownika zakładu
  • Profesor Michael Fleming