Polish University Abroad invites for an online seminare, focused on book by Joanna Beata Michlic, Piętno Zagłady: Wojenna i powojenna historia oraz pamięć żydowskich dzieci ocalałych w Polsce”

More info about it in our event page.