News

Happy Easter

Happy Easter

Rector prof. Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz,Trustees and Senat of the Polish University Abroad in London wishing all PUNO friends, our donors, our staff PhD students, students and polish society a blessed , holly and healthy Easter, full of happiness and...

read more
April Conference

April Conference

Since 2011, the Polish University Abroad has been organising the annual international "April Conferences", dedicated to the memory of the last President of Poland in Exile - Ryszard Kaczorowski, who died tragically in the Smolensk catastrophe. More information can be...

read more
XIII Konferencja kwietniowa

XIII Konferencja kwietniowa

Polski Uniwersytet na Obczyźnie od 2011 roku organizuje w trybie hybrydowym coroczne międzynarodowe „Konferencje Kwietniowe”, dedykowane pamięci ostatniego Prezydenta Polski na Uchodźstwie - Ryszarda Kaczorowskiego, który zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej....

read more
PUNO Ukraine
PUNO Bootcamp
Twentieth Century Polish History Seminar

STUDY AT PUNO