PUNO Projects

NAZWA PROJEKTU PUNO

PUNO dla Ukrainy

PUNO UKRAINE

Wesprzyj nasze działania

Foundrising na platformie JustGiving

MENU
KONTAKT
ZNJiKP
Kierownik projektu:
mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska

PROJEKT POMOC DLA UKRAINY

Jest realizowany od marca 2022 roku.
Po zorganizowaniu lektorów nawiązaliśmy współpracę z trzema ośrodkami miejskimi i 4 kwietnia 2022 rozpoczęliśmy nasze pierwsze zajęcia. Dzięki szybkiemu wsparciu Fundacji Lanckorońskich możemy do dzisiaj prowadzić lektoraty. Dziękujemy bardzo za szybką pomoc i zrozumienie, bez którego nasza działalność edukacyjna byłaby znacznie trudniejsza.

Obecnie prowadzimy:

Podyplomowe studia

Nauczanie języka polskiego jako obcego- 60% uczestników to obywatele ukraińscy

Kurs online języka polskiego jako obcego

50-godzinny intensywny kurs online języka polskiego jako obcego. Kurs skierowany jest do nauczycieli z Ukrainy. Nasi studenci odbywają praktyki na kursach, które prowadzimy od 04.04 22. Po ukończeniu studiów będziemy ich polecać do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy na terenie Polski.

Kursy języka polskiego dla obcokrajowców

Prowadzimy kursy języka polskiego dla obcokrajowców (na terenie 4 miast, zgłosiło sie do nas następne miasto, aby objąć nauką dzieci i młodzież ze szkół):

    • „Nauka-kariera-życie w Polsce” – to kurs przeznaczony dla młodzieży i (przyszłych) studentów,
    • „Praca w Polsce” – to kurs osób pracujących lub wchodzących na polski rynek pracy.

Wspieramy kursantów w zadomowieniu i usamodzielnieniu się w nowej rzeczywistości.

Uczymy komunikacji w codziennych sytuacjach (w sklepie, u lekarza, u fryzjera, w szkole, w pracy itp.). Rozwijamy sprawności słuchania, mówienia, czytania i pisania.

Absolwenci szkolenia otrzymają zaświadczenie z informacją o zaliczonym poziomie językowym kursu (egzamin wewnętrzny).

Podręcznik dla dzieci ukraińskich do nauki języka polskiego

Przygotowujemy podręcznik dla dzieci ukraińskich do nauki języka polskiego

Półkolonie z językiem polskim

W wakacje organizujemy półkolonie z językiem polskim (Świebodzin, Spała, Świnoujście). Planowane są zajęcia przez 10 dni, po 5 godzin dziennie dla różnych grup wiekowych. Zajęcia będą skierowane na naukę języka polskiego jako obcego, rozwijanie wszystkich sprawności językowych oraz kształtowanie kompetencji społecznych. Zajęcia językowe będą poprowadzone z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania (tj. storytelling, gry, arterapia, sketchnotes), aby zmotywować i przyspieszyć naukę języka tak, aby uczestnicy z łatwością mogli rozpocząć edukację w szkołach polskich.

Opis programu nauczania

Razem z naszymi studentami opracowujemy skrócony opis programu nauczania wszystkich przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej oraz średniej. Przewodnik taki ułatwi nauczycielom w Polsce wdrożyć uczniów do nauki w systemie szkolnictwa polskiego. W sylabusie znajduje się też mini słowniczek, jako pomoc dla nauczycieli polskich.

Warsztaty pisania dla lektorów języka polskiego jako obcego

Na prośbę naszych studentów i kursantów od września rozpoczynamy

Warsztaty pisania dla lektorów języka polskiego jako obcego – kurs uzupełniający. Lista chętnych jest już kompletna.

Aby móc zrealizować rozpoczęte działanie potrzebujemy wsparcia finansowego.

Dziękujemy za zrozumienie i wspieranie naszej pracy.