PUNO Projects

NAZWA PROJEKTU PUNO
ACADEMIC BOOTCAMP
Akademicki Obóz Szkoleniowy Dla Młodych Naukowców
PUNO Bootcamp
MENU
KURSY
KONTAKT

dr Justyna Gorzkowicz

justyna.gorzkowicz@puno.ac.uk

O PROJEKCIE

JUNIOR RESEARCHER ACADEMIC BOOTCAMP – skrócona nazwa projektu JRAB (AKADEMICKI OBÓZ SZKOLENIOWY DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW) jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie jako uzupełnienie oferty z zakresu kształcenia wyższego, stażów naukowych oraz redagowania tekstów akademickich. JRAB to zestaw intensywnych kursów online (w cyklu modułowym), prowadzonych na trzech poziomach zaawansowania, które w krótkim czasie pozwalają na przygotowanie się do roli badacza lub redaktora prac naukowych. Nazwa wywodzi się z angielskiego określenia „obozu dla rekrutów” i z powodzeniem zagościła w świecie kursów specjalistycznych. Istotą “bootcampu” jest nauka wiedzy praktycznej w krótkim czasie.
Programy stworzone w ramach projektu kierowane są zarówno do studentów studiów magisterskich, doktorantów oraz młodych naukowców, czyli badaczy do 5 lat po obronie doktoratu, jak także osób prywatnych, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Jest współorganizowany przez PUNO i Academic and Creative Sector Support (ACSS) i prowadzony przez wyspecjalizowaną kadrę akademicką.

SKĄD POMYSŁ

            Coraz więcej osób, na co dzień pracujących poza szkolnictwem wyższym, zgłasza zainteresowanie podjęciem pracy nad rozwojem umiejętności naukowych. Różnego rodzaju programy dydaktyczne przygotowujące do pisania dysertacji oraz jej obrony (studia doktoranckie, szkoły doktorskie, rozbudowane kursy) nastawione są na długoletni proces nauczania, który często jest interdyscyplinarny oraz charakteryzuje się zróżnicowanym poziomem zawansowania uczestników.           

            Doświadczenia wynikające z prowadzonych przez PUNO Seminariów Doktoranckich, obecnie Studium Doktoranckiego, wskazują na kilka zasadniczych problemów, wartych rozwiązania poprzez dodatkową ofertę dydaktyczną, skierowaną do szerszego grona odbiorców, także tych skupiających się jeszcze nad pracami magisterskimi.

            Pierwsze oznaki trudności z wdrażaniem się młodych adeptów nauki pojawiają się już na wcześniejszym etapie kształcenia i wiążą się z potrzebą dokończenia programu magisterskiego. Niejednokrotnie nieposiadający dużego doświadczenia, rozpoczynający swoją przygodę naukowiec musi szybko zdobyć podstawową wiedzę z zakresu pisania prac, przygotowania się do konferencji czy przygotowania pracy magisterskiej, a potem także, gdy myśli o dalszym rozwoju naukowym – zarysu dysertacji (z uwzględnieniem kluczowych jej elementów). Badaczowi na tym etapie trudno rozpoznać różnice między charakterystyką poszczególnych zadań naukowych.

        Stając się doktorantem, nie raz po dłuższej przerwie od złożenia magisterium, początkujący badacz czuje się często zagubiony, nie znając reguł obowiązujących w interdyscyplinarnym świecie akademickim. Potrzebuje przewodnika, który pozwoli mu usystematyzować wiedzę, aby mógł poczuć się pewniej w nowej grupie.

            Dla doktoratów bardziej zaangażowanych już w życie akademickie przydatne są rozszerzone zajęcia z metodologii oraz prezentacji wyników badań, ustalania indywidualnego planu badawczego, jak także dbania o rozwój własnej kariery naukowej. Większość międzynarodowych programów akademickich III stopnia w ramach swoich zadań stawia wymóg odbycia przez doktorantów krótko lub długo terminowych staży nastawionych na rozszerzenie wiedzy m.in. z zakresu warsztatu badacza.

            Ważne jest także umożliwienie nabycia specjalistycznych umiejętności redakcyjno-wydawniczych, oferując pomoc w redagowaniu tekstów i artykułów naukowych w perspektywie przygotowywania ich do druku.