PUNO Projects

NAZWA PROJEKTU PUNO
ACADEMIC BOOTCAMP
Akademicki Obóz Szkoleniowy Dla Młodych Naukowców
PUNO Bootcamp
MENU
KURSY
KONTAKT

dr Justyna Gorzkowicz

justyna.gorzkowicz@puno.ac.uk

SYLABUS

Nazwa projektu

BOOTCAMP

(Obowiązującą nazwą projektu, będzie nazwa anglojęzyczna)

Krótki opis wraz z celami

JRAB jest projektem obejmującym organizację intensywnych kursów akademickich, stawiających sobie za cel usystematyzowanie oraz rozwijanie warsztatu badacza. Są rodzajem krótkiego stażu online, którego zadaniem jest wprowadzenie do prowadzenia indywidualnych badań, sporządzania dokumentacji oraz prezentacji rezultatów badań, w tym pisania tekstów naukowych.

Przewiduje prowadzenie kursów w systemie modułowym z uwzględnieniem poziomu zaawansowania uczestników.

W ramach JRAB oraz PUNO Press dodatkowo uruchomiony zostanie warsztat pisania prac naukowych oraz ich redagowania w zgodzie z aparatem badawczym. Celem kursu jest uszczegółowienie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu powstawania różnorakich prac naukowych (sprawozdań z badań, artykułów, rozdziałów, prac dyplomowych, dysertacji, itp.) oraz wprowadzenia do zadań redakcyjnych w wydawnictwie naukowym.

JRAB kierowany jest do studentów studiów magisterskich, doktorantów, młodych naukowców (badaczy do 5 lat po obronie doktoratu) oraz osób prywatnych, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Ukończenie danego kursu będzie potwierdzone certyfikatem PUNO w języku angielskim.

MODUŁY
A

JRAB-C1-M1

Moduł 1 – Warsztat badacza

Umiejętności akademickie – poziomy: podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany. Wykłady wraz z warsztatami obejmują: przygotowanie pracy naukowej (organizacja pola badawczego, badania, opis rezultatów, struktura pracy, itp.); przygotowanie do udziału w konferencji (abstrakt, wizualizacja wyników badań, poster); przegląd strategii rozwoju kariery naukowej.

A

JRAB-C1-M2

Moduł 2 – Metodologia i badania

Metodologia i badania – poziomy: podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany. Ustalanie zasad prowadzenia badań w danej dziedzinie (nauki humanistyczne, o kulturze i sztuce, nauki społeczne i nauki techniczne). Wykłady wraz z warsztatami obejmują: ustalenie indywidualnego programu badawczego, określenie zadań w procesie badawczym i sposobów ich opisu prezentacji pracy dyplomowej / dysertacji.
A

JRAB-C1-M3

Moduł 3 – Wykłady i seminaria

Wykłady i seminaria – rozszerzenie wiedzy z danej dyscypliny lub z dziedzin interdyscyplinarnych, do wyboru z oferty PUNO.
A

JRAB-C1-M4

Moduł 4 – Pisanie i redagowanie prac naukowych

Pisanie i redagowanie prac naukowych – poziomy: podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany.

Umożliwienie zdobycia i wykorzystania wiedzy dotyczącej pisania prac naukowych, w tym artykułów, rozdziałów, prac dyplomowych: zagadnienia metodologiczne i redakcyjne pod względem jakościowym, zaznaczenie różnic między publikacją popularnonaukową a naukowa.

A

JRAB-C1-M5

Moduł 5 – Indywidualne konsultacje 

Indywidualne konsultacje w temacie wybranego zagadnienia poruszanego w obrębie wszystkich modułów.