PUNO Projects

NAZWA PROJEKTU PUNO
ACADEMIC BOOTCAMP
Akademicki Obóz Szkoleniowy Dla Młodych Naukowców
PUNO Bootcamp
MENU
KURSY
KONTAKT

dr Justyna Gorzkowicz

justyna.gorzkowicz@puno.ac.uk

KARTA KURSU 1

Nazwa kursu

JUNIOR RESEARCHER ACADEMIC BOOTCAMP (JRAB)

Opis kursu

W ramach współpracy Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (PUNO) i Academic and Creative Sector Support (ACSS) oferujemy intensywny kurs akademicki online JRAB, który zakłada 7 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych wraz z wykładami.

Obejmuje następujący zakres zajęć modułowych (na trzech poziomach: podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym)

JRAB-C1-M1 z elementami JRAB-C1-M4 (4 godz. lekcyjne): Warsztaty obejmujące przygotowanie pracy naukowej – struktura pracy, odniesienia bibliograficzne w tekście naukowym itp. oraz przygotowanie do udziału w konferencjach, strategia rozwoju kariery naukowej

JRAB-C1-M2 (2 godziny lekcyjne): Sporządzanie indywidualnego programu badawczego, określenie zadań w procesie badawczym i ich opis w propozycji

JRAB-C1-M3 lub JRAB-C1-M5 (1 godzina lekcyjna): Uczestnictwo w wykładzie lub seminarium (dyscyplinarnym lub interdyscyplinarnym); bądź indywidualne konsultacje – do wyboru po uzgodnieniu terminów.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim lub polskim, w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania.
Uruchomienie kursu uzależnia się od zebrania grupy minimum 5 osób, max. 10 osób.

Możliwe mniejsze grupy po uzgodnieniach indywidualnych.

Opiekun merytoryczny kursu

dr Justyna Gorzkowicz

OPŁATY

Koszt kursu indywidualnego

£ 294

Cena za osobę w grupie 5-osobowej

£ 100