PUNO Projects

NAZWA PROJEKTU PUNO
ACADEMIC BOOTCAMP
Akademicki Obóz Szkoleniowy Dla Młodych Naukowców
PUNO Bootcamp
MENU
KURSY
KONTAKT

dr Justyna Gorzkowicz

justyna.gorzkowicz@puno.ac.uk

KARTA KURSU 2

Nazwa kursu

PISANIE I REDAGOWANIE PRAC NAUKOWYCH 

(zajęcia prowadzone w języku polskim lub angielskim w zależności od zgłoszeń)

Poziom podstawowy

Warsztaty 2 godziny lekcyjne

Grupy od 5 osób bez limitu górnego

Poziom średniozaawansowany

Warsztaty 4 godziny lekcyjne

Grupy od 5 osób do 10 osób

Poziom zaawansowany

Warsztaty 4 godziny lekcyjne

Grupy od 5 osób do 10 osób

Opiekun merytoryczny kursu

dr Justyna Gorzkowicz

OPŁATY – POZIOM PODSTAWOWY

Koszt kursu indywidualnego

£ 84

Cena za osobę w grupie 5-osobowej

£ 28

OPŁATY – POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY I ZAAWANSOWANY

Koszt kursu indywidualnego

£ 168

Cena za osobę w grupie 5-osobowej

£ 56