Akademickie pogadanki o muzyce

Akademickie pogadanki o muzyce

W imieniu członków ZAKŁADU EDUKACJI i KULTURY MUZYCZEJ POLSKIEGI UNIWERSYTETU NA OBCZYŹNIE, pragęby serdecznie zaprosić Państwa na wyjątkowe spotkanie online, z cyklu: Akademickie Pogadanki o Muzyce

Więcej o spotkaniu w wydarzeniu

Sympozjum

Sympozjum

Zapraszamy na Sympozjum pt. „Wokół książki „Norwid żywy”. Odbędzie się ono  3 lutego w godzinach 12:00–17:30 (czasu londyńskiego) i będzie dostępne zarówno stacjonarnie w Londynie, jak i online na platformie ZOOM.

Sympozjum organizowane przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie oraz Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie koncentruje się na obecności Cypriana Norwida w współczesnym życiu literackim i społecznym. Przyczynkiem do spotkania jest niedawno wydana wieloautorska monografia „Norwid żywy – kontynuacja” (Londyn: PUNO 2023) dzięki staraniom ZPPnO oraz przy wsparciu Fundacji Museion Norwid w Warszawie. 

Wyjątkowymi gośćmi honorowymi będą prof. Kazimierz Braun oraz Jacenty Matysiak, dyrektor Muzeum Norwida w Dębinkach. Podzielą się oni swoim spojrzeniem na Norwida, spuściznę Poety, oraz opowiedzą o związku własnej działalności z twórczością Cypriana Norwida. Szczegółowy program dostępny w załączniku.

Serdecznie zachęcamy do udziału w tej refleksyjnej podróży przez dziedzictwo literackie i kulturowe Cypriana Norwida. Będzie także możliwość aktywnego udziału w panelu dyskusyjnym.

Szczegóły programu w PDF.


Dane do logowania dla UCZESTNIKÓW ONLINE:  

https://us06web.zoom.us/j/89916579909?pwd=Oq4eMUzdsAqgQ5twGPpMf8PLZaBdSM.1

Meeting ID: 899 1657 9909 

Passcode: 159443 

O sympozjum w mediach: Biuletyn Polonistyczny

Ogłoszenie o nowym zakładzie

Ogłoszenie o nowym zakładzie

Otwarcie Zakładu Psychologii Akulturacji i Stosunków Międzykulturowych

na Wydziale Nauk Społecznych PUNO

Szanowni Państwo,

            Po konsultacji z panią Prorektor, Prof. dr Grażyną Czubińską oraz uzyskaniu pozytywnej opinii ze strony Senatu PUNO, otwarty zostanie Zakład Psychologii Akulturacji i Stosunków Międzykulturowych, którym będę miał zaszczyt kierować.

            W oddzielnym dokumencie przedstawiam zainteresowanym swój biogram naukowy. W tym miejscu dość powiedzieć, że pracując pełnoetatowo na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, podjąłem 5 lat temu współpracę z PUNO, uzyskując status profesora wizytującego; dodam, ze w bieżącym roku spotkało mnie wielkie wyróżnienie w postaci nadania tytułu doktora honorowego. W trakcie wykładu inaugurującego rok akademicki 2023/24 przedstawiłem szkicowo swoje prace w zakresie psychologii akulturacji, które prowadzę od 40 lat i także zarysowałem projekt badań w środowisku Polonii/Polaków przebywających na stałe  w Zjednoczonym Królestwie, jako przedmiot głównych zainteresowań dla powstającego Zakładu Psychologii PUNO. 

Należy podkreślić, że problematyka prac podejmowanych w Zakładzie ograniczona do  specyficznych zagadnień  związanych z funkcjonowaniem imigrantów w drugiej kulturze, a więc Polaków w Zjednoczonym Królestwie.  Akulturacja imigrantów pierwszego pokolenia oraz ich dzieci (drugie pokolenie) będzie wiodącym pojęciem teoretycznym, integrującym pole działań przyszłego Zakładu.

Zakład musi stanowić grupę aktywnych badaczy pragnących wspólnie prowadzić przedsięwzięcia naukowe oraz uzyskiwać indywidualne gratyfikacje akademickie: publikacje i stopnie naukowe. Należy podkreślić, że dla osób aspirujących do stopnia doktora w psychologii, udział w projekcie badawczym (o czym w osobnym dokumencie) będzie stanowił realną szansę dla realizacji tego celu w przeciągu 4 lat.

Otwieramy zatem proces rekrutacyjny do powstającego Zakładu a list niniejszy jest zaproszeniem skierowanym do wszystkich osób, dla których powstająca inicjatywa jest interesująca i stwarza szanse dla realizacji własnych aspiracji zawodowych. 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z prof. Grażyną Czubińską i w przypadku uzyskania poszukiwanych informacji, składanie aplikacji na adres: grazyna.czubinska@puno.ac.uk lub rektorat@puno.ac.uk do 1 lutego 2024. W składanej aplikacji powinny znaleźć się następujące dokumenty:

  1. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i/lub uzyskanego stopnia doktora nauk społecznych;
  2. CV profesjonalno-akademickie;
  3. List motywacyjny przedstawiający swoje zainteresowania i plany

Paweł Boski                                                                              Grażyna Czubińska

Akademickie pogadanki o muzyce

Akademickie pogadanki o muzyce

Zakład Kultury i Edukacji Muzycznej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie ma wielką przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie z cyklu: Akademickie Pogadanki o Muzyce, które odbędzie się w najbliższy wtorek 16-go stycznia o godz. 18.00. Tematem spotkania będzie Edukacja Muzyczna w Japonii. Gościem specjalnym będzie prof., dr hab Monika Zytke, a spotkanie poprowadzi dr Agnieszka Szajner. Wydarzenie odbędzie się poprzez platformę Zoom.

 Link poniżej:
https://us06web.zoom.us/j/89859811673?pwd=ljMPY5luZwOVfsfiAkZO0HjxN1pWNf.1<https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fj%2F89859811673%3Fpwd%3DljMPY5luZwOVfsfiAkZO0HjxN1pWNf.1&sa=D&ust=1705415220000000&usg=AOvVaw2y48K8nz2n8uqoBbrQFa5_>

Meeting ID: 89859811673

Passcode: 873209