Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej, Zakład Informatyki Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) oraz Ośrodek Badań Dziedzictwa Emigracji Polskiej Związku Pisarzy Polskich Na Obczyźnie (ZPPnO) w Londynie
inicjują w roku akademickim 2023/2024 otwarte konwersatorium
pt. CZYTANIE FILIPOWICZA

 

Spotkania  prowadzone będą w systemie online, raz w miesiącu (60 min), począwszy od 26 października, zawsze w czwartki, o godz. 18.00 czasu londyńskiego. Seria cyfrowych wykładów i spotkań z badaczami, tłumaczami, propagatorami spuścizny literackiej pisarza dotyczyć będzie bezpośrednio twórczości Kornela Filipowicza i jej recepcji, ale także związanych z pisarzem twórców, m.in. Wisławy Szymborskiej i Marii Jaremy.

Prowadzące cykl:

Dr Justyna Gorzkowicz, antropolożka kultury specjalizująca się w literaturze i sztuce, obecnie pełni funkcję dyrektorki Ośrodka Badań Dziedzictwa Emigracji Polskiej (OBeDEP) przy Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie. Jest również wykładowczynią na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO) w Zakładzie Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej w Instytucie Kultury Europejskiej. Jej interdyscyplinarne badania koncentrują się na perspektywie geohumanistycznej zakorzenionej w europejskim krajobrazie filozoficznym i etnograficznym. Podejmuje badania z zakresu narracji pamięci, zwłaszcza w kontekście polskiej literatury emigracyjnej oraz jej zachodniej recepcji, a także dziedzictwa Stanisława Vincenza oraz Kornela Filipowicza. Ponadto eksploruje koncepcję wirtualnej galerii jako praktyki artystycznej i edukacyjnej, wprowadzając elementy humanistyki cyfrowej do swojej pracy akademickiej. Justyna Gorzkowicz brała udział w międzynarodowych projektach badawczych i konferencjach, publikując interdyscyplinarne artykuły naukowe. Jej badania literaturoznawcze sięgają m.in. w głąb świata Filipowicza, poruszając tematy wolności, nadziei, śmierci i egzystencjalizmu, a także fascynujące powiązania między Wisławą Szymborską a Kornelem Filipowiczem. Prowadziła rozmowy z badaczami, przyjaciółmi oraz członkami rodziny pisarza, a także przeprowadziła wywiady m.in. z Marią Próchnicką-Filipowicz, drugą żoną pisarza, oraz ich synem Marcinem Filipowiczem. Jest także autorką monografii zatytułowanej „W poszukiwaniu antagonisty. O wątkach egzystencjalnych w twórczości Kornela Filipowicza”, która rozszerza nasze zrozumienie dzieł tego wybitnego, choć wciąż mało znanego mistrza małych form narracyjnych. 

 

Dr Eliza Kącka, literaturoznawczyni, adiunktka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku oraz wykładowczyni w Zakładzie Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej w Instytucie Kultury Europejskiej PUNO. Od kilku lat współpracuje z londyńskim środowiskiem emigracyjnym przy projektach literackich.

Eliza jest autorką wielu znakomitych książek, takich jak „Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida” (2012) oraz „Lektura jako spotkanie. Brzozowski – tekst – metoda” (2017). Nie ogranicza się jednak do pracy akademickiej. Jest autorką tomów prozatorskich: „Elizje” (2017), „po drugiej stronie siebie” (2019) i „Strefa zgniotu” (2022), a także wydała książkę eseistyczną „Idiomy” (2023). Była współredaktorką antologii poezji najnowszej, „Poeci i poetki przekraczają granice” (2011), oraz redaktorką wyborów poezji mniej współczesnej, obejmujących twórczość takich mistrzów jak Cyprian Norwid, Maria Konopnicka, Anna Świrszczyńska czy Henryka Łazowertówna. Jest także cenioną felietonistką i stałą współpracowniczką „Tygodnika Powszechnego”. Zasiada w kapitule przyznającej Nagrodę Literacką Gdynia. Ponadto, Eliza Kącka jest aktywną członkinią Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Pozostaje oddaną czytelniczką literatury najnowszej i regularnie uczestniczy w festiwalach literackich, w tym Festiwalu Stolicy Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Niezależnie od swojej naukowej działalności, prowadzi od lat – choć może niezupełnie już utajone – życie kronikarki, zapisując zderzenia i wgryzienia słowne w polskiej codzienności. 

Realizacja projektu:

 

dr Justyna Gorzkowicz (PUNO, ZPPnO), dr Eliza Kącka (PUNO, UW),
Regina Wasiak-Taylor (ZPPnO), dr Katarzyna Zechenter (ZPPnO, UCL)

 

Wsparcie organizacyjne:

 

mgr Adrian Ligęza, mgr Jarek Solecki, mgr Małgorzata Witkowska

 

Wydarzenia patronatem objęli Londynek.net, Radio Wnet oraz Biuletyn Polonistyczny”

 

Rozkład spotkań w semestrze zimowym 2023/2024

 

data tytuł prowadzenie
26/10/2023 Kim był Kornel Filipowicz? – wprowadzenie do cyklu. Czytając Wszystko, co można mieć z tomu „Kot w mokrej trawie” (1977) J. Gorzkowicz, E. Kącka
23/11/ 23 Czytanie Filipowicza z Justyną Sobolewską (perspektywa biograficzna) J. Gorzkowicz, E. Kącka Gość: Justyna Sobolewska
14/12 /23 Rozmowy na schodach – czytanie
z synem pisarza
J. Gorzkowicz, E. Kącka Gość: Marcin  Filipowicz
25/01/2024 „Cat in the Wet Grass” by Kornel Filipowicz – between reading and translation Regina Wasiak-Taylor,
dr Katarzyna Zechenter[In English] Gość: Anna Zaranko

 

Udział w zajęciach na platformie ZOOM
po rejestracji na email: czytaniefilipowicza@gmail.com

 

Konwersatorium będzie miało charakter otwarty dla członków społeczności PUNO
i ZPPnO, jednak dla pozostałych chętnych do przyłączenia się do “Czytania Filipowicza” przewidziane są drobne opłaty na pokrycie kosztów administracyjnych.

 

  • 10 f. – pakiet 4 spotkań w semestrze zimowym: w tym materiały ze spotkań zebrane

 

w broszurę w formacie pdf oraz certyfikat

 

lub

 

  • 4f  –  pojedyncze spotkanie, do wyboru

 

Uczestnicy otwartego konserwatorium w wersji płatnej otrzymują certyfikat uczestnictwa w wybranych zajęciach akademickich lub w całej serii. 

 

W jaki sposób można wykupić dostęp do spotkań?

 

Prosimy o kontakt mailowy na adres: czytaniefilipowicza@gmail.com

 

Materiały w pdf do pobrania