Studia podyplomowe

Coaching

Twoje wyzwanie:

Absolwenci naszych studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i dyplom Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie oraz dyplom Ośrodka Kształcenia Kadr Atena. Stanowi to podstawę do ubiegania się o akredytację ICF-IE poprzez ścieżkę ACC Portfolio.

Cel szóstej edycji naszych studiów w roku akademickim 2020/2021:

Główny cel wspólnych studiów podyplomowych Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie i Ośrodka Kształcenia Kadr Atena to przygotowanie absolwentów do prowadzenia profesjonalnego, skutecznego coachingu w biznesie, edukacji i w innych kontekstach takich jak rozwój kariery czy osiąganie celów prozdrowotnych poprzez wykształcenie kompetencji niezbędnych w efektywnym uczeniu i rozwijaniu innych.

Wykładowcy:

Język wykładowy: polski. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie coacha. W tym gronie znajdują się m.in.:

 • AGNIESZKA BIERNACKA: Certyfikat Szkoły Coachingu „The Art of Science of Coaching”, prowadzonej przez Ericson College i Wszechnicę Jagiellońską. Prowadziła treningi dla menedżerów, kadry zarządzającej oraz pracowników działów sprzedaży i obsługi klienta m. in. dla Tchibo, Nivea Polska, ZUS, Banku BPH SA i Pekao SA.
 • MAŁGORZATA JASKULAK: Psycholog. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu w Grupie TROP (2005r.). Certyfikowany Coach ICC (International Coaching Community), Certyfikowany Trener TOC (Theory of Constraints) for Education (Floryda), Praktyk NLP. Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii. Wykładowca w Szkole Coachów NBA. Oprócz pracy coachingowej i szkoleniowej, zajmowała się diagnozą różnych obszarów funkcjonowania człowieka (intelekt, osobowość, potrzeby, zdolności). Posiada doświadczenia w szkoleniach różnych grup zawodowych, a w tym biznesmenów, nauczycieli, policjantów, pracowników samorządowych, naukowców.

Dokumenty do złożenia:

Wymagania rekrutacyjne można sprawdzić tutaj.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną rekrutacja@puno.ac.uk

UWAGA: O przyjęciu na nasze studia decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń.

Wybrane elementy programu studiów:

 • Kontrakt w coachingu
 • Typy klienta w coachingu
 • Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta
 • Komunikacja w coachingu, poziomy komunikacji
 • Techniki diagnozy psychologicznej klienta
 • Linia stanów
 • Metoda Integracji Zasobów
 • Executive coaching
 • Life coaching
 • Mind Body Bridging
 • Harvardzki Model Mentoringu
 • SELF-coaching
 • Budowanie mapy systemu rodzinnego
 • Life Flow Coaching
 • Zarządzanie konfliktem

Opis nabytych umiejętności i kompetencji:

Praktyczne opanowanie unikalnych kompetencji takich jak przygotowanie i prowadzenie coachingu w różnych kontekstach. Dla menedżerów – umiejętność motywowania i rozwijania swoich zespołów, dla osób zajmujących się sportem – możliwość wyzwalania potencjału zespołów i zawodników i prowadzenia ich do zwycięstwa. Dla osób pracujących w sytuacjach pomocowych takich jak poradnictwo psychologiczne i terapia – rozwój warsztatu poprzez wykorzystanie nowych modeli narzędzi. Dla tych, którzy jeszcze poszukują swojego miejsca we współczesnym świecie jest to możliwość zdobycia wolnego dobrze opłacanego zawodu coacha.

Adresaci:

Studia podyplomowe kierowane są do wszystkich osób pragnących zmieniać siebie i innych w procesie pracy indywidualnej. Adresatami studiów są menedżerowie, psychologowie, rehabilitanci, trenerzy biznesu, fitnessu i sportu, nauczyciele pragnący zwiększyć efektywność swoich metod dydaktycznych oraz wszyscy, których pasjonuje rozwój osobisty, a którzy w tej dziedzinie chcieliby zdobyć unikalne umiejętności, a w szczególności:

 • Menedżerowie wszystkich szczebli
 • Przedsiębiorcy i właściciele małych firm
 • Wszyscy, którzy pracują z ludźmi i chcą wykonywać zawód coacha
 • Trenerzy i konsultanci przygotowujący i prowadzący szkolenia
 • Osoby, które zawodowo zajmują się pomocą socjalną
 • Pedagodzy, psychologowie
 • Każdy, kto jest zmotywowany do nowego etapu swojej kariery.

Program studiów i forma studiów:

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, raz w miesiącu. Program obejmuje 180 godzin zajęć realizowanych podczas 9 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów w małych grupach. Celem jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia profesjonalnego coachingu w bardzo różnorodnych kontekstach, zarówno w biznesie jak i w życiu prywatnym tzw. life coaching. W trakcie studiów uczestnicy będą mogli rozwijać umiejętności w wybranym przez siebie obszarze poprzez superwizję oraz tematy pracy własnej. Program studiów skonstruowany jest jako proces własnego rozwoju. Stwarza możliwość praktycznych ćwiczeń, czyli wcielenia się w rolę coacha jak i klienta.

Formy zajęć:

Wprowadzenie teoretyczne: przedstawienie modeli/algorytmów działania, które w łatwy sposób dawałyby się zastosować w praktyce działalności coachingowej; forma: wykład ilustrowany przykładami. Zajęcia w dużej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach coachingowych. Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, sukcesów i błędów, adaptacja do własnej sytuacji przez słuchaczy Scenki, odgrywanie ról – praca z kamerą, konsultacje przez skype. Symulacja i projekt: rozwiązanie rozbudowanego zadania, przygotowanie rozbudowanego projektu; praca w grupach pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studium pod nadzorem wykładowcy.

Egzamin:

Warunkiem zaliczenia studiów jest: obecność na zajęciach, 10 godzin zrealizowanych sesji coachingowych (w tym: sesje wzajemne uczestników, praktyka indywidualna – zarejestrowana i poddana ewaluacji), 3 sesje coachingowe zdalne – superwizowane, egzamin teoretyczny – test wiedzy, egzamin praktyczny – sesja superwizowana.

Czesne

Czesne za studia można znaleźć tutaj.