Studia podyplomowe

Dylematy Rozwoju Demokracji w XXI wieku

UWAGA: te studia są dostępne online w czasie rzeczywistym (możesz studiować u nas niezależnie od tego, gdzie mieszkasz). Zajęcia są prowadzone poprzez platformę Zoom lub Teams


Dwusemestralne studia interdyscyplinarne z zakresu rozwoju historii i kultury demokracji, badań kultury politycznej, historii rozwoju systemów konstytucyjnych w świecie

Nasze specjalności:
 • Partie polityczne w Polsce i na świecie
 • Systemy wyborcze i konstytucyjne
 • Demokracja bezpośrednia w praktyce europejskiej
 • Samorządy
 • Ramy polityczne i analiza polityki na kontynencie afrykańskim
Studia prowadzone kierowane są do:
 • Historyków
 • Filozofów
 • Ekonomistów
 • Dziennikarzy
 • Kulturoznawców
 • Politologów
 • Socjologów
 • Prawników
 • Wszystkich zainteresowanych rozwojem współczesnej demokracji w świecie

Dokumenty do złożenia:

Wymagania rekrutacyjne możesz sprawdzić tutaj.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną rekrutacja@puno.ac.uk

UWAGA: O przyjęciu na nasze studia decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń.

Czesne

Czesne za studia można znaleźć tutaj.