Studia podyplomowe

Mediacje i Negocjacje

UWAGA: te studia są dostępne online w czasie rzeczywistym (możesz studiować u nas niezależnie od tego, gdzie mieszkasz). Zajęcia są prowadzone poprzez platformę Zoom lub Teams


Polski Uniwersytet Na Obczyźnie oferuje pełny program zawodowych studiów podyplomowych „Mediacje & Negocjacje”, realizowany w Londynie we współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Kadr ATENA.

Adresaci:

Każda edycja naszych studiów podyplomowych jest przeznaczona dla absolwentów studiów wyższych (co najmniej Licencjat), chcących uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji i negocjacji w Sądach powszechnych, firmach i organizacjach społecznych.

Cel studiów:

Nabycie przez naszych studentów zawodu „Mediator Sądowy”, w tym umiejętności interpersonalnych i przygotowanie do roli negocjatora / mediatora, rozwiązywanie konfliktów na zasadzie dobrowolności i akceptowalnego porozumienia. W programie również Safeguarding w brytyjskim systemie poradnictwa rodzinnego.

Czas:

Pełny program 160 godzin (dwa semestry), według ustalonego harmonogramu – od października/listopada 2020 do maja/czerwca 2021. Zjazdy „sobota + niedziela” raz w miesiącu.

Dokumenty do złożenia:

Wymagania rekrutacyjne możesz sprawdzić tutaj.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną rekrutacja@puno.ac.uk

UWAGA: O przyjęciu na nasze studia decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń.

Czesne

Informację o czesnym za studia można znaleźć tutaj.