Studia podyplomowe

Psychologia Stosowana

UWAGA: te studia są dostępne online w czasie rzeczywistym (możesz studiować u nas niezależnie od tego, gdzie mieszkasz). Zajęcia są prowadzone poprzez platformę Zoom lub Teams


Zapraszamy do kolejnej edycji jednorocznych studiów podyplomowych. Przeznaczone są one dla absolwentów studiów wyższych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, ze stopniem akademickim nie niższym niż licencjat. Dają m.in. podstawy przygotowania do bezpośredniej pracy z ludźmi – tzw.”front desk„.

Forma realizacji: Weekendowe studium jednoroczne – 2 semestry w roku akademickim 2020/2021
Częstotliwość zjazdów: 1 raz na miesiąc
Język wykładowy: Polski
Ilość godzin dydaktycznych: 150h (79h wykładów + 71h ćwiczeń, warsztatów i treningów)
Zaliczenie studiów: praca dyplomowa / prezentacja (zaliczenie daje dyplom ukończenia studiów)

Wybrane założenia i cele programowe:

  • poznanie praktycznych zagadnień psychologii, w tym psychologia biznesu (problematyka: zarządzanie zasobami ludzkimi);
  • zapoznanie się z zagadnieniami kryzysów rozwojowych oraz ich wpływem na rozwój i funkcjonowanie człowieka;
  • poznanie problemów adaptacyjnych oraz wpływu trudności adaptacyjnych na funkcjonowanie psychospołeczne;
  • diagnoza procesów poznawczych, emocjonalnych oraz motywacji występujących w zaburzeniach psychicznych;
  • podstawy teoretyczne i praktyczne poradnictwa psychologicznego;
  • safeguarding w brytyjskim systemie poradnictwa rodzinnego
  • poznanie funkcji poradniczych w odniesieniu do specyficznych grup na przykładzie m.in. relacji interpersonalnych;
  • rozwój umiejętności psychospołecznych poprzez udział w treningach: inter- oraz intrapsychicznym;
  • zapoznanie się z modelami i metodami interwencji kryzysowej na wybranych przykładach;

Dokumenty do złożenia:

Wymagania rekrutacyjne możesz sprawdzić tutaj.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną rekrutacja@puno.ac.uk

UWAGA: O przyjęciu na nasze studia decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń.

Czesne

Informację o czesnym za studia można znaleźć tutaj.