Studia podyplomowe

Seksuologia Społeczna

UWAGA: te studia są dostępne online w czasie rzeczywistym (możesz studiować u nas niezależnie od tego, gdzie mieszkasz). Zajęcia są prowadzone poprzez platformę Zoom lub Teams


Zakład Nauk o Zdrowiu PUNO zaprasza na studia podyplomowe Seksuologia Społeczna. Przeznaczone są one dla absolwentów studiów wyższych w polu nauk humanistycznych i społecznych, ze stopniem akademickim nie niższym niż licencjat. Przygotowują do prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej i doradztwa rodzinnego.

Forma realizacji: Weekendowe studium dwuletnie (cztery semestry)
Częstotliwość zjazdów: 1 raz na miesiąc
Język wykładowy: Polski
Ilość godzin dydaktycznych: 350h (200h wykładów + 150h ćwiczeń, warsztatów, treningów i staż)
Zaliczenie studiów: praca dyplomowa

WYBRANE ZAŁOŻENIA & CELE PROGRAMOWE:

  • poznanie biologicznych podstaw seksualności człowieka;
  • poznanie psychofizjologii seksualności człowieka;
  • poznanie zagadnień dotyczących norm w odniesieniu do problematyki zachowań seksualnych;
  • poznanie dysfunkcji i zaburzeń seksualnych;
  • poznanie prokreacji, zagadnień ginekologiczno-położniczych, metod planowania rodziny;
  • poznanie zagadnień psychologiczno-pedagogicznych w seksuologii;
  • poznanie podstaw wychowania do życia w rodzinie (zagadnień antropologicznych i etycznych, w tym socjologii małżeństwa i rodziny);
  • poznanie metodyki i dydaktyki prowadzenia edukacji seksualnej;
  • poznanie zasad świadczenia profesjonalnego poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego w rozwiązywaniu problemów seksualnych u klientów młodzieżowych;
  • poznanie zasad świadczenia doradztwa rodzinnego i poradnictwa w poradniach HIV/AIDS, promocji zdrowia seksualnego w organizacjach rządowych i pozarządowych;

Dokumenty do złożenia:

Wymagania rekrutacyjne możesz sprawdzić tutaj.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną rekrutacja@puno.ac.uk

UWAGA: O przyjęciu na nasze studia decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń.

Czesne

Informację o czesnym za studia można znaleźć tutaj.