Studia podyplomowe

Studia PUNO

Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego

UWAGA: te studia są dostępne online w czasie rzeczywistym (możesz studiować u nas niezależnie od tego, gdzie mieszkasz). Zajęcia są prowadzone poprzez platformę Zoom lub Teams


Cele studiów:

 1. Zdobycie umiejętności nauczania dzieci i dorosłych języka polskiego jako obcego, drugiego lub odziedziczonego.
 2. Zdobycie wiedzy na temat języka, literatury i metodyki przydatnych w nauczaniu.
 3. Uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji nauczyciela języka polskiego jako obcego, drugiego lub odziedziczonego.

Studia są przydatne dla:

 • Nauczycieli szkół polonijnych.
 • Lektorów kursów języka polskiego.
 • Nauczycieli udzielających prywatnych lekcji języka polskiego.
 • Rodziców pragnących efektywnie wspomagać dzieci w nauce języka polskiego.
 • Osób zainteresowanych nauczaniem języka polskiego.
Do rozpoczęcia studiów konieczne jest posiadanie wykształcenia na poziomie co najmniej licencjatu. Osoby zainteresowane kursem a nie posiadające licencjatu mogą uczestniczyć w nim jako wolni słuchacze po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

Program studiów

Program studiów (każdy moduł będzie uwzględniał specyfikę nauczania online):

 1. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, drugiego lub odziedziczonego.
 2. Kształcenie form wypowiedzi pisemnych.
 3. Testowanie i ocenianie w nauczaniu języka polskiego
 4. Gramatyka opisowa i pedagogiczna języka polskiego
 5. Literatura w nauczaniu języka polskiego
 6. Historia Polski oraz kształtowanie się tradycji i kultury polskiej
 7. Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, drugiego lub odziedziczonego
 8. Tłumaczenie i jego zastosowanie w nauczaniu języka polskiego (z uwzględnieniem wymagań na egzaminach GCSE i A Level Polish)
 9. Psychologiczne i pedagogiczne problemy w nauczaniu języka polskiego w warunkach migracyjnych
 10. Praktyki pedagogiczne w szkołach sobotnich lub na kursach języka polskiego

Wykładowcy

Doświadczona kadra z Uniwersytetu Łódzkiego i Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO)

Czas trwania studiów:

2 semestry

Studenci muszą również przeznaczyć czas na studiowanie w domu, wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć, zaliczeń i egzaminów.

Egzaminy

Każdy moduł  kończy się zaliczeniem lub egzaminem.

Formalne potwierdzenie ukończenia studiów:

Po zaliczeniu zajęć i zdaniu egzaminów studenci otrzymują świadectwa dwóch uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie.

Wolni słuchacze uzyskują zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach.

Wymagane dokumenty:

 • rejestracja online oraz deklaracja wpłat czesnego
 • kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich
 • kopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem
 • zdjęcie do dokumentów w formie elektronicznej

Opłaty:

Czesne – 880 GBP za rok

Jednorazowa opłata administracyjna –  15 GBP

 

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto:

The Polish University Abroad

Sort code: 20-35-90

Account number: 60747025

IBAN: GB32 BARC 20359060747025

SWIFT BIC: BARCGB

lub przez link do płatności Paypal, który udostępnimy po rejestracji. 

 (przy przelewach prosimy o podanie nazwy kierunku studiów)

Pytania prosimy kierować do Zakładu Nauczania Języka i Kultury Polskiej znjkp@puno.ac.uk

Zapraszamy